top of page

2 sider af Pernille Bévort

15.9.23

KL

18.00

English below

Bandleder Pernille Bévort er, udover at være en original komponist og orkesterleder, en fremragende saxofonist, der er meget efterspurgt i såvel større og mindre orkestersammenhænge.
Denne aften består af to meget forskellige sæt, hvor hun viser forskellige sider af sit musikalske virke.

1. sæt: Bévort 3.
Bévort 3 bevæger sig fra det sejt swingende til det bluesy og nordisk klingende i et funklende trio-format, som har skaffet dem anerkendelse både herhjemme og i udlandet.
I denne trio med Morten Ankarfeldt og Espen Laub von Lillienskjold har Bévort fundet et forum, hvor hun kan udfolde sig frit og legende med en stærk rytmebund.
Trioen har været flittig med indspilningerne de seneste år. On Fire udkom i 2021 og live albummet 'Live 2020-2021' udkom i 2022. Begge albums blev nominerede til en Danish Music Awards Jazz som Årets Udgivelse i h.h.v. 2021 og 2022. Bévort 3 blev desuden hædret med Jazzlegatet som Årets Orkester ved DMA Jazz i december 2022, hvor de også var på scenen i showet i Musikhuset Aarhus.

2. sæt: Radio Bévort
Radio Bévort er Pernilles halvstore farverige gruppe med i alt 7 håndplukkede musikere fra den danske jazzscene.
Pernilles musik henter inspiration mange steder fra. Trods de forskellige inspirationer er der hele tiden i hendes musik en klar og præcis retning: flotte klange, spændende rytmiske og melodiske forløb og fremfor alt blændende soli.
Gruppens line up, hvor de 4 blæsere dobler, kombineret med et fremragende rytmeteam på piano, bas og trommer; giver ensemblet en helt særlig lyd, der rummer mange nuancer, udtryksmuligheder, og skiftende teksturer og instrumenteringer.
Fra smukke afdæmpede ballader, over stramt komponerede passager, til det frie uregerlige og åbne. Der spilles med stort overskud og glimt i øjet i et spændende og varieret repertoire, som tilsammen udgør denne særlige jazz-radio: Radio Bévort.

Koncerten er støttet af ToneArt som er støttet af Statens Kunstfond

English:

Band leader Pernille Bévort is, in addition to being an original composer and orchestra leader, an excellent saxophonist who is in great demand in both large and small orchestra contexts.
This evening consists of two very different sets, where she shows different sides of her musical work.

1st set: Bévort 3.
Bévort 3 moves from the cool swinging to the bluesy and Nordic sounding in a sparkling trio format, which has earned them recognition both at home and abroad.
In this trio with Morten Ankarfeldt and Espen Laub von Lillienskjold, Bévort has found a forum where she can express herself freely and playfully with a strong rhythm base.
The trio has been diligent with the recordings in recent years. On Fire was released in 2021 and the live album 'Live 2020-2021' was released in 2022. Both albums were nominated for a Danish Music Awards Jazz as Release of the Year in 2021 and 2022. Bévort 3 was also honored with the Jazz award as Orchestra of the Year at DMA Jazz in December 2022, where they were also on stage in the show at Musikhuset Aarhus.

2nd set: Radio Bévort
Radio Bévort is 7 musicians from the Danish jazz scene handpicked by Pernille.
Pernille's music draws inspiration from many places. Despite the various inspirations, there is always a clear and precise direction in her music: beautiful timbres, exciting rhythmic and melodic progressions and, above all, dazzling solos.
The group's line up, where the 4 winds, combined with an excellent rhythm team on piano, bass and drums; gives the ensemble a very special sound that contains many nuances, expressive possibilities, and changing textures and instrumentation.
From beautiful subdued ballads, over tightly composed passages, to the free unruly and open. They play with great energy and a twinkle in their eye in an exciting and varied repertoire, which together make up this special jazz radio: Radio Bévort.

Dato

15. september 2023

Tidspunkt

18.00

Dørene åbner

18.00

Pris

295

Forrige koncert
Næste koncert

JAZZ & MAD

Få den fulde oplevelse og nyd en lækker middag inden koncerten. Dette er et koncept vi tilbyder torsdag, fredag og lørdag. Bestil dagens menu, når du køber din billet. 

Læs mere om vores Jazz & Mad her.

bottom of page