top of page

Fabrizio Bosso med Jesper Bodilsen Trio

5.4.24

KL

18.00

English below

Fabrizio Bosso er en stringent og utrættelig musiker, han optræder over hele verden og viser på scenen sin enorme melodiske rigdom og italienske musikalitet, som kombineret med hans indgående kendskab til den afroamerikanske tradition og hans konstante opmærksomhed på alt, hvad der er nyt på den internationale musikscene, gør hans trompetspil unikt og øjeblikkeligt genkendeligt.

Flere danske jazzmusikere har internationale karrierer og begejstrer jazzlyttere verden over - heriblandt bassisten Jesper Bodilsen som har været en etableret musiker i Europa i mange år, turneret i hele verden og spillet med et hav af store jazz artister. Der i blandt er den fremragende italienske trompetist Fabrizio Bosso, der er en af de stjernemusikere, der benytter sig af Bodilsen ved koncerter i hjemlandet Italien, og som turnerer med Jesper Bodilsen trio ved en eksklusiv turne i april 2024.

Ganske som sin landsmand og instrumentkollega, Enrico Rava, har Bosso fokus på det melodiske i sit spil og hans evne til at komponere de smukkeste og ofte overraskende musikalske linjer er betagende. En virtuos og en verdensklasse musiker.

Med flere musikere i familien var den italienske jazztrompetist Fabrizio Bossos møde med musikken allerede skrevet i hans genetiske arv, men det er frem for alt hans far Gianni – en ikke-professionel trompetist – at han skylder sin kærlighed til jazz. . I en ung alder af fem begyndte Bosso at lære trompet og dimitterede som 15-årig fra Giuseppe Verdi-konservatoriet i Torino.

Begavet med en upåklagelig instrumentalteknik og en lyrik, der er i stand til at transportere og bevæge enhver lytters sjæl, udviklede Bosso sin kunstneriske vækst og karriere ved at tackle enhver type musikalsk genre, mens han altid forblev tro mod sine jazzrødder.
Gennem årene har Bosso indspillet adskillige albums, både som leder og som speciel gæst. Ved at gå sammen med mange formationer i både lange og kortvarige samarbejder berigede han løbende sin egen stil og inspiration.

I løbet af sin karriere har Bosso samarbejdet med mange musikikoner og gjort det bedste ud af hvert øjeblik, de deles med dem for at pleje sin egen oplevelse, ligesom han til gengæld samarbejder med unge talenter og dermed understøtter deres nye karrierer og giver dem nye muligheder og større eksponering i jazzverdenen.

Altid ivrig efter at engagere sig i nye oplevelser og dybt bevidst om, at ethvert møde er en kilde til viden og berigelse, har den italienske trompetist valgt Musik som et middel til at fortælle sin personlige og kunstneriske historie, som han frit deler både med sine kammerater på scenen som samt med sit stadigt voksende og loyale publikum.

English:

Several Danish jazz musicians have international careers and excite jazz listeners worldwide - including bassist Jesper Bodilsen, who has been an established musician in Europe for many years, toured all over the world and played with a sea of ​​great jazz artists. Among them is the excellent Italian trumpeter Fabrizio Bosso, who is one of the star musicians who use Bodilsen at concerts in his native Italy, and who tours with the Jesper Bodilsen trio on an exclusive tour in April 2024.

With several musicians in his family, Post-bop Italian jazz trumpeter Fabrizio Bosso’s encounter with music was already written in his genetic heritage, yet it is above all to his father Gianni – a non-professional trumpet player – that he owes his love for jazz. At the tender age of five Bosso started learning the trumpet, graduating at fifteen from the Giuseppe Verdi Conservatory of Turin.

Gifted with an impeccable instrumental technique and a lyricism capable of transporting and moving any listener’s soul, Bosso developed his artistic growth and career by tackling every type of musical genre, whilst always remaining true to his jazz roots.

Over the years Bosso has recorded numerous albums, both as leader and as special guest. In joining forces with many formations in both long and short-term collaborations, he continually enriched his own style and inspiration.

Over the course of his career Bosso has collaborated with many music icons, making the best of every moment shared with them to nurture his own experience, just as he in turn collaborates with young talents, thus supporting their emerging careers and providing them with new opportunities and greater exposure in the jazz world.

A rigorous and indefatigable musician, he performs worldwide, showcasing on stage his prodigious melodic richness and Italian musicality, which, combined with his intimate knowledge of the Afro-American tradition and his constant attention to all that is new on the international music scene, make his trumpet- playing unique and instantly recognizable.

Always eager to engage in new experiences, and deeply aware that every encounter is a source of knowledge and enrichment, the Italian trumpeter has chosen Music as a means of telling his personal and artistic story, which he liberally shares both with his comrades on stage as well as with his ever-growing and loyal public.

Dato

5. april 2024

Tidspunkt

18.00

Dørene åbner

18.00

Pris

340 (stud. 50% i dør)

Forrige koncert
Næste koncert

JAZZ & MAD

Få den fulde oplevelse og nyd en lækker middag inden koncerten. Dette er et koncept vi tilbyder torsdag, fredag og lørdag. Bestil dagens menu, når du køber din billet. 

Læs mere om vores Jazz & Mad her.

bottom of page