top of page

Gustaf Ljunggren
/Emil de Waal:
Stockholm København

4.4.24

KL

18.00

English below

Duoen udgav deres tredie album i juli 2023 og har altid haft integritet og nysgerrighed som en altafgørende faktor. De har indspillet et stemningsfuldt album med ny musik på akustiske, elektriske og elektroniske instrumenter, som allerede har både rørt, rystet, swinget og rocket publikum og er I A-rotation på DR P8 Jazz. Alt er indspillet og mixet i New York af Andy Green (Velvet Underground og John Cale).

De har spillet sammen i 25 år med alt og alle og på alle slags scener i hele verden. Alt fra nummer et hits fra Dansktoppen over tv-shows til improviserede støjkoncerter i Kina. Sammen har de blandt andre spillet med Kim Larsen, Nik & Jay, Povl Dissing, Sanne Salomonsen, Steffen Brandt, Band of Horses, Tim Christensen, Søs Fenger, Lis Sørensen, Lars H.U.G., Rugsted & Kreutzfeldt, Allan Olsen, Thomas Dybdahl, Søren Sko, Rasmus Lyberth, Trine Dyrholm, Finn Ziegler, Ryan Adams, Keld og Hilda, Wayne Horvitz, Rytteriet, Søren Huss, Rasmus Walter, Pernille Rosendahl, Selvsving…..

Emil de Waal udtaler:
“Første gang jeg spillede med Gustaf i 1998, kom han med guitar, keyboards, lapsteel og trompet. Ret blæret, tænkte jeg. Hvad jeg ikke vidste var, at han startede ud på violin som barn og iøvrigt lige var startet på Rytmekons i København på saxofofon…. Gustaf er en fuldstændig overdrevet vild musiker! Han kan tage ethvert instrumentt frem og på ingen tid finde ind til kernen af, hvordan man spiller på det… Måske lige med undtagelse af trommer, hvilket er mit held ;-)"

Gustaf Ljunggren udtaler:
"Da jeg begyndte at spille sammen med Emil (første gang i Lille Vega, januar 1998), blev jeg hurtigt afhængig af hans selskab, både på og ved siden af scenen. Det har haft en enorm betydning for mig, at Emil dengang præsenterede mig for alle han kendte og at han anbefalede mig til højre og venstre, så jeg kom ud i nogle meget udfordrende og udviklende opgaver rundt omkring i det danske musikmiljø. Emil og jeg er meget ens og meget forskellige på samme tid; som musikere og mennesker er vi med til at komplettere hinanden. Vi sætter begge pris på enestående øjeblikke, store og små ting vi kan komme til at huske i lang tid. Og vi er langt fra færdige med alt det vi skal sammen!"

English:

The duo released their third album in July 2023 and have always had integrity and curiosity as an overriding factor. They have recorded an atmospheric album with new music on acoustic, electric and electronic instruments, which has already touched, shaken, swung and rocked the audience and is in A-rotation on DR P8 Jazz. Everything was recorded and mixed in New York by Andy Green (Velvet Underground and John Cale).

They have played together for 25 years with everything and everyone and on all kinds of stages all over the world. Everything from number one hits from the Dansktoppen to TV shows to improvised noise concerts in China. Together they have played with, among others, Kim Larsen, Nik & Jay, Povl Dissing, Sanne Salomonsen, Steffen Brandt, Band of Horses, Tim Christensen, Søs Fenger, Lis Sørensen, Lars H.U.G., Rugsted & Kreutzfeldt, Allan Olsen, Thomas Dybdahl, Søren Sko, Rasmus Lyberth, Trine Dyrholm, Finn Ziegler, Ryan Adams, Keld and Hilda, Wayne Horvitz, Rytteriet, Søren Huss, Rasmus Walter, Pernille Rosendahl, Selvsving…..

Emil de Waal states:
"The first time I played with Gustaf in 1998, he came with guitar, keyboards, lap steel and trumpet. Quite the blister, I thought. What I didn't know was that he started out on the violin as a child and by the way had just started at Rytmekons in Copenhagen on the saxophone.... Gustaf is a completely exaggerated wild musician! He can pick up any instrument and in no time get to the core of how to play it... Maybe with the exception of drums, which is my luck ;-)"

Gustaf Ljunggren states:
"When I started playing with Emil (first time in Lille Vega, January 1998), I quickly became dependent on his company, both on and next to the stage. It has had an enormous meaning for me that Emil introduced me then for everyone he knew and that he recommended me left and right, so I got into some very challenging and developing tasks around the Danish music environment. Emil and I are very similar and very different at the same time; as musicians and people are we complement each other. We both appreciate unique moments, big and small things we can remember for a long time. And we are far from done with everything we have to do together!"

Dato

4. april 2024

Tidspunkt

18.00

Dørene åbner

18.00

Pris

185 (stud 50 % i døren)

Forrige koncert
Næste koncert

JAZZ & MAD

Få den fulde oplevelse og nyd en lækker middag inden koncerten. Dette er et koncept vi tilbyder torsdag, fredag og lørdag. Bestil dagens menu, når du køber din billet. 

Læs mere om vores Jazz & Mad her.

bottom of page