top of page

Ida Sand: Do You Hear Me?

30.9.23

KL

18.00

English below

Ida er en del af jazz- og bluesscenen i både Tyskland og Sverige, siden det velkendte jazzlabel ACT tog hende til sig.

Ida Sand blev født i Stockholm, Sverige i 1977 i en musikalsk familie. Hendes far Staffan var operasanger ved Den Kongelige Svenske Opera, og hendes mor Christina arbejdede som kirkemusiker. Omgivet af musik var det ingen overraskelse, at hun begyndte at synge og spille klaver fra en tidlig alder. Selvom hendes mor gav klaverundervisning til andre i deres hus, lod Ida aldrig sin mor lære hende at spille "ordentligt", Ida spillede i stedet hemmeligt efter gehør, hvad de andre elever var blevet undervist, efter de var gået hjem.

Som 8-årig begyndte Ida at tage cellotimer. Hun følte aldrig, at celloen var "hendes instrument" og stoppede i en alder af 14. Hun var dog fortsat med at spille klaver og synge i "hvert vågent øjeblik, når hun ikke var i skole" (vel ifølge Idas forældre!).

I 1996, som 18-årig, flyttede Ida til Gøteborg for at starte sin musikuddannelse på fuld tid. Da hun var færdiguddannet, begyndte hun straks at freelancere som sanger/musiker og fortsatte med at bo i Gøteborg i 6 år. Efter at Ida var flyttet tilbage til Stockholm, tog hendes karriere som backing-sanger og keyboard-spiller fart. Hun arbejdede med nogle af Sveriges mest elskede kunstnere som Carola, Bo Sundström, Jerry Williams, Christian Walz, Lisa Nilsson og Orup, blandt andre.

I 2005 modtog hun et telefonopkald fra Tyskland. Det var fra det velkendte jazzlabel ACT med hr. Siegfried Loch grundlæggeren og ejeren i den anden ende. Han havde hørt en demo, der blev sendt til ham af en ven af ​​Ida og var interesseret i hendes musik og ville tage hende med til et møde med en anden ACT-kunstner, Nils Landgren. Dette var det første af mange samarbejder med Nils. Idas første optræden på ACT var på Nils’ første julealbum "Jul med mine venner". Idas debut-soloalbum "Mød mig omkring midnat" blev derefter udgivet i 2007, og både kritikere og publikum tog Ida til deres hjerter med det samme.

English:

Ida Sand was born in Stockholm, Sweden in 1977 into a musical family. Her father Staffan was an opera singer with the Royal Swedish Opera and her mother Christina worked as a church musician. Surrounded by music it was no surprise that she started to sing and play the piano from an early age. Even though her mother gave piano lessons to others in their house, Ida never allowed her mum to teach her how to play “properly”, Ida instead secretly played by ear what the other students had been taught after they had gone home.

At the age of 8, Ida started to take cello lessons. She never felt that the cello was “her instrument” and stopped by the age of 14. She had though, continued to play piano and sing at “every woken moment when not in school” (well according to Ida’s parents!).

In 1996, at the age of 18, Ida moved to Gothenburg to start her full time music education. Once graduated she immediately started to freelance as a singer/musician and continued to live in Gothenburg for 6 years. After Ida had moved back to Stockholm, her career as a backing-singer and keyboard-player took on pace. She worked with some of Sweden’s most beloved artist like Carola, Bo Sundström, Jerry Williams, Christian Walz, Lisa Nilsson and Orup, among others.

In 2005 she received a phone call from Germany. It was from the well renowned jazz label ACT with Mr Siegfried Loch the founder and owner on the other end. He had heard a demo that was sent to him by a friend of Ida’s and was interested in her music and wanted to take her to a meeting with another ACT artist, Nils Landgren. This was the first of many collaborations with Nils. Ida first appearing on ACT was on Nils’ first Christmas album ”Christmas with my friends”. Ida’s debut solo album “Meet me around midnight” was then released in 2007 and both critics and public took Ida to their hearts instantly.

Ida has continued since then, to be a part of the jazz and blues scene in both Germany and Sweden.

Dato

30. september 2023

Tidspunkt

18.00

Dørene åbner

18.00

Pris

340 (stud. 50% i dør)

Forrige koncert
Næste koncert

JAZZ & MAD

Få den fulde oplevelse og nyd en lækker middag inden koncerten. Dette er et koncept vi tilbyder torsdag, fredag og lørdag. Bestil dagens menu, når du køber din billet. 

Læs mere om vores Jazz & Mad her.

bottom of page