top of page

Janis Siegel with Mattias Nilsson Trio

2.3.24

KL

19.00

English below

Den flere Grammy-vindende amerikanske jazzsangerinde Janis Siegel (Manhattan Transfer) besøger Jazzhus Montmartre i et eksklusivt samarbejde med Malmø-pianisten Mattias Nilsson. Denne aften vil vi blandt andet høre materiale fra Janis' samarbejde med pianisten Fred Hersh, vokal af Jon Hendrick, originale sange med tekst af Janis Siegel og nogle svenske overraskelser.

"Samarbejdet foregår problemfrit. Duoen ved, hvor de er med hinanden, hengiver sig til planlagte improvisationsafsnit. Nilsson både bakker op og får plads til at brodere temaet i broer og sting. "...fænomenalt udført jazzvokal og ditto klaver spiller." - Mats Hallberg, Kulturbloggen.
Som medlem af Manhattan Transfer i 50 år har sangerinden Janis Siegel vundet ti Grammy-priser (og været nomineret til 18) samt publikums hjerter over hele verden. Gennem årene er Janis umiskendelige stemme blevet et af The Manhattan Transfers mest genkendelige varemærker. Hun sang nogle af Transfers største hits, såsom "Operator", "Chanson D'Amour", "Twilight Zone", "Birdland", "The Boy from N.Y.C." "Spice of Life", "Ray's Rockhouse", "The Shaker Song", "Mystery", og co-skrev og sang på den Grammy-vindende "Sassy". Hun fik også et ry som vokalarrangør ved at skrive fem af sangene til gruppens roste mesterværk, Vocalese, syv for gruppens Grammy-vindende album Brasil, og vandt selv en Grammy i 1980 for sit vokalarrangement af "Birdland". Sideløbende med sin karriere som en af ​​grundlæggerne af denne musikalske institution har Siegel også opretholdt en solokarriere, der har affødt næsten et dusin fint udformede soloalbum og adskillige samarbejdsprojekter.

Som pianist og komponist væver Mattias Nilsson vores nordiske tonesprog sammen med påvirkninger fra klassisk, folkemusik og jazzmusik. Gennem hans improvisationer og et meget varmt og personligt præg bliver dette til et unikt udtryk og et musikalsk landskab med helt nye farvenuancer; en håbefuld og lys nordisk melankoli. Mattias anmelderroste solodebut Dreams Of Belonging, der udkom i 2016, repræsenterer højdepunktet på en lang rejse og opdagelsen af ​​hans egen stemme kombineret med en kærlighed til svensk musik. Albummet fik strålende anmeldelser i svensk og international presse og blev efterfulgt af solokoncerter i Frankrig, Sverige og Storbritannien. Det nordiske magasin Salt Peanuts skrev "...nogle vil måske placere ham blandt de svenske pianister, der fulgte Jan Johansson, men Nilsson er så meget mere end det."

Mattias har spillet med mange internationale jazzstjerner som Butch Miles, Janis Siegel, Sharón Clark, Benny Benack III, Sébastien Charlier, Mads Vinding, Bo Stief, Jesper Thilo, Svante Thuresson, Rigmor Gustafsson og Peter Asplund for at nævne nogle få.

English:

The multiple Grammy award-winning American jazz singer Janis Siegel (Manhattan Transfer) visits Jazzhus Montmartre in an exclusive collaboration with Malmö pianist Mattias Nilsson. This evening we will, among other things, hear material from Janis' collaboration with the pianist Fred Hersh, vocalese by Jon Hendrick, original songs with lyrics by Janis Siegel and some Swedish surprises.

"The collaboration happens seamlessly. The duo know where they are with each other, indulge in planned improvisational sections. Nilsson both backs up and is given space to embroider the theme in bridges and stitches. "...phenomenally executed jazz vocals and ditto piano playing." - Mats Hallberg, Kulturbloggen.
As a member of Manhattan Transfer for 50 years, singer Janis Siegel has won ten Grammys (and been nominated for 18), as well as the hearts of audiences all over the world. Over the years, Jani's unmistakable voice has become one of The Manhattan Transfer's most recognizable trademarks. She sang some of Transfer's biggest hits, such as "Operator," "Chanson D'Amour," "Twilight Zone," "Birdland," "The Boy from N.Y.C." "Spice of Life", "Ray's Rockhouse", "The Shaker Song", "Mystery", and co-wrote and sang on the Grammy-winning "Sassy". She also earned a reputation as a vocal arranger by writing five of the songs for the group's acclaimed masterpiece, Vocalese, seven for the group's Grammy-winning album Brasil, and won a Grammy herself in 1980 for her vocal arrangement of "Birdland." Alongside her career as one of the founders of this musical institution, Siegel has also maintained a solo career that has spawned nearly a dozen finely crafted solo albums and numerous collaborative projects.

As a pianist and composer, Mattias Nilsson weaves together our Nordic tonal language with influences from classical, folk and jazz music. Through his improvisations and a very warm and personal touch, this becomes a unique expression and a musical landscape with completely new shades of color; a hopeful and bright Nordic melancholy. Mattia's critically acclaimed solo debut Dreams Of Belonging, which came out in 2016, represents the highlight of a long journey and the discovery of his own voice combined with a love for Swedish music. The album received glowing reviews in the Swedish and international press and was followed by solo concerts in France, Sweden and Great Britain. The Nordic magazine Salt Peanuts wrote "...some may want to place him among the Swedish pianists who followed Jan Johansson, but Nilsson is so much more than that."

Mattias has played with many international jazz stars such as Butch Miles, Janis Siegel, Sharón Clark, Benny Benack III, Sébastien Charlier, Mads Vinding, Bo Stief, Jesper Thilo, Svante Thuresson, Rigmor Gustafsson and Peter Asplund to name a few.

Dato

2. marts 2024

Tidspunkt

19.00

Dørene åbner

18.00

Pris

325 (stud. 50% i døren)

Forrige koncert
Næste koncert

JAZZ & MAD

Få den fulde oplevelse og nyd en lækker middag inden koncerten. Dette er et koncept vi tilbyder torsdag, fredag og lørdag. Bestil dagens menu, når du køber din billet. 

Læs mere om vores Jazz & Mad her.

bottom of page