top of page

Karmen Rõivassepp Quartet

22.9.23

KL

18.00

English below

Karmen Rõivassepp Quartet er en ung og fremtrædende jazzkvartet med base i Aarhus, Danmark. Lige siden deres debut i 2018 har de fortsat med at vokse et solidt publikum rundt om i Danmark, med udsigt til at slå igennem på den europæiske scene. Deres debutalbum "Dance of Sounds" indbragte dem en nominering ved Danish Music Awards Jazz 2018 for "Årets Nye Jazzkunstner".

Kvartetten udvikler sig konstant og bevæger sig i disse dage lidt længere væk fra deres fælles jazztraditionssprog og viser den mere reflekterende, humørfyldte og melankolske moderne jazzstil. I processen med at finde deres distinkte lyd har bandet eksperimenteret med alt fra gennemkomponeret materiale til fuldstændig frihed og åben improvisation. Uanset hvilken anledning, kan man forvente at høre slående vokal renhed, stort musikalsk samspil sammenflettet med sofistikerede melodier og harmonier, når disse fire unge jazzmusikere træder på scenen."Kvartetten udvikler sig konstant og bevæger sig i disse dage lidt længere væk fra deres fælles jazztraditionssprog og viser den mere reflekterende, humørfyldte og melankolske moderne jazzstil. I processen med at finde deres distinkte lyd har bandet eksperimenteret med alt fra gennemkomponeret materiale til fuldstændig frihed og åben improvisation. Uanset hvilken anledning, kan man forvente at høre slående vokal renhed, stort musikalsk samspil sammenflettet med sofistikerede melodier og harmonier, når disse fire unge jazzmusikere træder på scenen.

November 2021 markerede ankomsten af ​​Karmen Rõivassepp Quartets 2. studiealbum ""Breathe"". Dette album er en naturlig tilføjelse til debuten, der viser modenheden af ​​stil, historiefortælling og musikalsk interaktion. Musikken beskæftiger sig med spændende emner om angst og misbrug samt politik og tvivlsom kærlighed, som tilsammen sætter den sentimentale sindstilstand for hele pladen. ""Breathe"" er bestemt et legende, men alligevel tankevækkende og reflekterende moderne jazzalbum.

""De syv karakteristiske numre på Breathe skaber en tilfredsstillende balance mellem stramme energifyldte rytmer og mere stille, mere reflekterende melodier på denne meget individuelle udgivelse.""
- James Read, ukvibe (2021)

""Kapellederens vokal er slående i deres renhed, hendes rækkevidde og hendes pitching imponerende. Og hun er harmonisk opfindsom, når hun dekorerer melodier med indviklede, scat-sungede fraser [...]“
- Thomas Rees, Downbeat Magazine (2018)"

English:

Karmen Rõivassepp Quartet is a young and prominent jazz quartet based in Aarhus, Denmark. Ever since their debut in 2018 they have continued to grow a solid audience all around Denmark, with prospects of breaking through into the European scene. Their debut album „Dance of Sounds“ brought them a nomination at the Danish Music Awards Jazz 2018 for „The New Jazz Artist of the Year“. "Karmen Rõivassepp Quartet is a young and prominent jazz quartet based in Aarhus, Denmark. Ever since their debut in 2018 they have continued to grow a solid audience all around Denmark, with prospects of breaking through into the European scene. Their debut album „Dance of Sounds“ brought them a nomination at the Danish Music Awards Jazz 2018 for „The New Jazz Artist of the Year“.

The quartet is constantly developing and in these days veering a bit further from their common language of jazz tradition, showcasing the more reflective, moody and melancholic contemporary jazz style. In the process of finding their distinct sound, the band has experimented with anything from through-composed material to complete freedom and open improvisation. No matter what the occasion, one can expect to hear striking vocal purity, great musical interplay intertwined with sophisticated melodies and harmonies when these four young jazz musicians step on the stage.

November 2021 marked the arrival of Karmen Rõivassepp Quartet’s 2nd studio album „Breathe“. This album is a natural addition to the debut, displaying the maturity of style, storytelling and musical interaction. The music deals with intriguing topics of anxiety and abuse as well as politics and questionable love, which altogether sets the sentimental state of mind for the whole record. „Breathe“ is definitely a playful, yet thoughtful and reflective contemporary jazz album.

„The seven distinctive tracks on Breathe strike a satisfying balance between taut energised rhythms and quieter more reflective melodies on this highly individual release.“
- James Read, ukvibe (2021)

„The bandleader’s vocals are striking in their purity, her range and her pitching impressive. And she’s harmonically inventive when decorating melodies with intricate, scat-sung phrases [...]“
- Thomas Rees, Downbeat Magazine (2018)"

Dato

22. september 2023

Tidspunkt

18.00

Dørene åbner

18.00

Pris

295 (stud. 50% i dør)

Forrige koncert
Næste koncert

JAZZ & MAD

Få den fulde oplevelse og nyd en lækker middag inden koncerten. Dette er et koncept vi tilbyder torsdag, fredag og lørdag. Bestil dagens menu, når du køber din billet. 

Læs mere om vores Jazz & Mad her.

bottom of page