top of page

Larry Goldings / Peter Bernstein / Bill Stewart

4.5.24

KL

18.00

English below

I midten af ​​1990'erne beskrev The New York Times Larry Goldings, Peter Bernstein og Bill Stewart som "den bedste orgeltrio i det sidste årti." Trioen, som nu har været sammen i over 20 år, er blevet anerkendt for at finde nye veje med sin synergistiske spil, men alligevel tankevækkende musik. De har indspillet otte albums og en DVD sammen, som alle viser deres karakteristiske lyd, uanset om de udforsker dybden af ​​jazzstandarder eller spiller deres egne originale kompositioner

Deres nyeste tilbud, Live at Smalls, (Smalls Live) er deres første live-plade og fanger gruppens energi og kreativitet fra New York City jazzklub, der hjalp med at få deres ry som en af ​​de største orgeltrioer, der spiller i dag.

Med sin karakteristiske Hammond-orgelstil og alsidighed på mange keyboards har Boston-indfødte Larry Goldings (f. 1968) krydset ikke kun det brede spektrum af jazz, hvor han måske er bedst kendt, men også funk-, pop- og elektronisk musiks verdener. Goldings' lyd, der er meget efterspurgt som sidemand, kan høres på snesevis af albums af kunstnere i stort set enhver musikalsk genre. Som leder har han udgivet 13 albums, hvoraf mange indeholder hans mangeårige orgeltrio med Peter Bernstein og Bill Stewart.

Gennem årene har Goldings været tæt forbundet med Maceo Parker, Jim Hall, John Scofield, Michael Brecker, Pat Metheny, Madeleine Peyroux og siden 2002 med folk/pop-ikonet, James Taylor. I 2007 modtog Goldings, Jack DeJohnette og John Scofield en Grammy-nominering i kategorien Bedste Jazz Instrumental Album Individual or Group for deres album, Trio Beyond - Saudades (ECM).

Goldings er også aktiv som komponist, arrangør og producer. Hans kompositioner afspejler en bred lyttepalet - fra Duke Ellington til Gabriel Fauré - foruden mere nutidige kunstnere som Randy Newman, Björk og Chico Buarque. Goldings' sange er blevet indspillet af Michael Brecker, Till Brönner, Jack DeJohnette, Bob Dorough, Jim Hall, Jane Monheit, Gaby Moreno, John Scofield, Mark Sholtez, Sia, Curis Stigers og Toots Thielemans. Goldings' musik har også været med i tv-shows og film, herunder """"The Office"""", """"Proof"""" og """"Funny People"""".

New York-guitaristen Peter Bernstein (f. 1967) har været en integreret del af verdens jazzscene siden 1989. Han er blevet opsøgt af musikere fra alle generationer - på turné med legendariske spillere som Jimmy Cobb, Lou Donaldson, Bobby Hutcherson, Lee Konitz, Sonny Rollins og Dr. Lonnie Smith og nutidens jazzstjerner som Eric Alexander, Brad Mehldau, Diana Krall, Nicholas Payton og Joshua Redman. Hans genkendelige guitarstemme pryder over hundrede indspilninger.

Som leder har Bernstein indspillet seks højt respekterede albums, der viser ikke kun hans mesterlige fortolkninger af standarder, men også hans opfindsomme og lyriske kompositioner. Hans seneste projekt, Monk (Criss Cross), viser Bernsteins dybe forståelse af kompleksiteten i Thelonious Monks musik, mens han aldrig bliver overskygget af Monks stærke personlighed. Bernstein har også undervist på Julliard School, Berklee College of Music, North Texas State University, New School Jazz Program og Jazz Conservatory i Amsterdam.

Guitarlegenden Jim Hall har sagt, at Bernstein """"er den mest imponerende unge guitarist, jeg har hørt... Han spiller det bedste af dem alle for swing, logik, følelse og smag, og har været opmærksom på fortiden såvel som fremtiden. .""""

Oprindeligt fra Des Moines, Iowa, slog trommeslageren Bill Stewart (f. 1967) sit navn frem som den rytmiske kraft bag guitaristen John Scofields band og samarbejdede med ham i fem år mellem 1990 og 1995. Han er nu en af ​​de mest eftertragtede jazztrommeslagere i verden. Stewarts spil er kendetegnet ved dets melodiske fokus og dets polyrytmiske eller lagdelte karakter. Selvom hans trommespil har indflydelse fra forskellige melodiske og hårdt swingende trommeslagere, der gik forud for ham, inklusive Max Roach, Roy Haynes og Jack DeJohnette, er Stewarts stemme tydeligvis hans egen, og den påvirker allerede en yngre generation af trommeslagere.

Stewart har turneret meget med Michael Brecker, Kevin Hays, Lee Konitz, Pat Metheny, Joshua Redman og
Maceo Parker. Hans mangeårige samarbejde med John Scofield har ført til nogle af plader af højeste kvalitet og livekoncerter inden for moderne jazz.

Stewart er en fremragende komponist i sig selv, og han har lavet adskillige plader som leder, der overvejende indeholder hans egen musik, med samme omtanke, humor og upåklagelige smag, som man hører i hans spil.

English:

In the mid 1990's, The New York Times described Larry Goldings, Peter Bernstein, and Bill Stewart as "the best organ trio of the last decade." The trio, which has now been together for over 20 years, has been recognized for charting new ground, with its synergistic playing, yet thoughtful music. They have recorded eight albums and one DVD together, all of which display their distinctive sound, whether exploring the depths of jazz standards, or playing their own original compositions. Their newest offering, Live at Smalls, (Smalls Live) is their first live record, and captures the group's energy and creativity from the New York City jazz club that helped garner their reputation as one of the greatest organ trios playing today.

With his signature Hammond organ style and versatility on many keyboards, Boston native Larry Goldings (b. 1968) has traversed not only the wide spectrum of jazz where he is perhaps best known, but also the worlds of funk, pop, and electronic music. High in demand as a sideman, Goldings' sound can be heard on scores of albums by artists in virtually every musical genre. As a leader, he has released 13 albums, many of which feature his long time organ trio with Peter Bernstein and Bill Stewart.

Over the years, Goldings has been closely associated with Maceo Parker, Jim Hall, John Scofield, Michael Brecker, Pat Metheny, Madeleine Peyroux, and since 2002, with folk/pop icon, James Taylor. In 2007, Goldings, Jack DeJohnette and John Scofield, received a Grammy nomination in the category of Best Jazz Instrumental Album Individual or Group for their album, Trio Beyond - Saudades (ECM).

Goldings also is active as a composer, arranger, and producer. His compositions reflect a wide listening palette -- from Duke Ellington to Gabriel Fauré -- in addition to more contemporary artists like Randy Newman, Björk, and Chico Buarque. Goldings' songs have been recorded by Michael Brecker, Till Brönner, Jack DeJohnette, Bob Dorough, Jim Hall, Jane Monheit, Gaby Moreno, John Scofield, Mark Sholtez, Sia, Curis Stigers, and Toots Thielemans. Goldings' music also has been featured in television shows and motion pictures, including, "The Office," "Proof," and "Funny People."

New York guitarist Peter Bernstein (b. 1967) has been an integral part of the world jazz scene since 1989. He has been sought out by musicians from all generations -- touring with legendary players such as Jimmy Cobb, Lou Donaldson, Bobby Hutcherson, Lee Konitz, Sonny Rollins, and Dr. Lonnie Smith and jazz stars of today such as Eric Alexander, Brad Mehldau, Diana Krall, Nicholas Payton, and Joshua Redman. His recognizable guitar voice graces over a hundred recordings.

As a leader, Bernstein has recorded six highly regarded albums, displaying not only his masterful interpretations of standards, but also his inventive and lyrical compositions. His latest project, Monk (Criss Cross), shows Bernstein's deep understanding of the complexities of Thelonious Monk's music, while never becoming overshadowed by Monk's powerful personality. Bernstein also has taught at the Julliard School, Berklee College of Music, North Texas State University, the New School Jazz Program, and the Jazz Conservatory in Amsterdam.

Guitar legend Jim Hall has said that Bernstein “is the most impressive young guitarist I’ve heard... He plays the best of them all for swing, logic, feel and taste, and has paid attention to the past as well as the future."

Originally from Des Moines, Iowa, drummer Bill Stewart (b. 1967) made his name as the rhythmic force behind guitarist John Scofield's band, collaborating with him for five years between 1990 and 1995. He is now one of the most sought after jazz drummers in the world. Stewart's playing is distinguished by its melodic focus, and its polyrhythmic, or layered, character. Although his drumming bears the influence of various melodic and hard swinging drummers who preceded him, including Max Roach, Roy Haynes, and Jack DeJohnette, Stewart's voice is clearly his own, and already is influencing a younger generation of drummers.

Stewart has toured extensively with Michael Brecker, Kevin Hays, Lee Konitz, Pat Metheny, Joshua Redman, and Maceo Parker. His longstanding association with John Scofield has led to some of the highest quality records and live concerts in modern jazz.

An excellent composer in his own right, Stewart has made several records as a leader that predominantly feature his own music, bearing the same thoughtfulness, humor, and impeccable taste that one hears in his playing.

Dato

4. maj 2024

Tidspunkt

18.00

Dørene åbner

18.00

Pris

380 (stud 50% i dør)

Forrige koncert
Næste koncert

JAZZ & MAD

Få den fulde oplevelse og nyd en lækker middag inden koncerten. Dette er et koncept vi tilbyder torsdag, fredag og lørdag. Bestil dagens menu, når du køber din billet. 

Læs mere om vores Jazz & Mad her.

bottom of page