top of page

Stief/Ulrik/ Jonsson

9.9.23

KL

18.00

English below

Den verdenskendte og legendariske danske, virtuose kontra- og elbassist, komponist, producer Bo Stief med kraftige nordiske rødder har dannet sin ønsketrio, sammen med den fantastiske danske saxofonist Hans Ulrik og den svenske verdensmusiker og guitarist Krister Jonsson. Sammen med de to matchende partnere forløser han sine musikalske mål.

Dette længe ønskede møde har vist sig som et usædvanligt lykkeligt sammentræf af grænseløs kommunikation, spilleglæde, humor og en spontan enighed om, hvad musik er, når den spiller.

Krister og Bo har siden 2011 spillet sammen på adskillelige turnéer bl.a. i Bo Stief ”Dream Team”, hvor Hans Ulrik her været med ved særlige festlige lejligheder. Passionen for det at skabe både gennemkomponeret og spontan improviseret musik er grundlaget for de 3's fællesskab. Et fællesskab, der satser på at give publikum oplevelser. Nu-musik for alle på højeste plan.

Et anderledes charmerende, udadvendt og vedkommende topmøde mellem tre musikere, som deler et fælles ønske om en lyd med rødder i det nordiske og skabe et soundtrack til nu og her. Det nordiske sind, temperament, den nordiske smag, holdning, æstetik og egenart er grundinspirationen.

Et lydspor, som gradbøjer genre og som bygger på de tre musikeres åbenhed, alsidighed og lyst til at spille ny levende musik. Musikken er baseret på universelle termer som stemninger, lydbilleder, ord, skønhed, vitalitet, lethed, opfindsomhed, variation, sammenspil og personlig kreativitet.

English:

The world-renowned and legendary Danish virtuoso contra and electric bass player, composer, producer Bo Stief with strong Nordic roots has formed his dream trio, together with the fantastic Danish saxophonist Hans Ulrik and the Swedish world musician and guitarist Krister Jonsson. Together with the two matching partners, he redeems his musical goals.

This long-desired meeting has turned out to be an unusually happy coincidence of boundless communication, joy of playing, humor and a spontaneous agreement about what music is when it plays.

Since 2011, Krister and Bo have played together on separate tours, e.g. in Bo Stief's "Dream Team", where Hans Ulrik was here on special festive occasions. The passion for creating both well-composed and spontaneous improvised music is the basis for the 3's community. A community that focuses on giving the audience experiences. Nu music for everyone at the highest level.

A different charming, extroverted and relevant summit between three musicians who share a common desire for a sound with roots in the Nordics and to create a soundtrack for the here and now. The Nordic mind, temperament, the Nordic taste, attitude, aesthetics and uniqueness are the basic inspiration.

A soundtrack that bends the genre and is based on the three musicians' openness, versatility and desire to play new live music. The music is based on universal terms such as moods, soundscapes, words, beauty, vitality, lightness, inventiveness, variety, interplay and personal creativity.

Dato

9. september 2023

Tidspunkt

18.00

Dørene åbner

18.00

Pris

295

Forrige koncert
Næste koncert

JAZZ & MAD

Få den fulde oplevelse og nyd en lækker middag inden koncerten. Dette er et koncept vi tilbyder torsdag, fredag og lørdag. Bestil dagens menu, når du køber din billet. 

Læs mere om vores Jazz & Mad her.

bottom of page