NEWSLETTER SIGN-UP
Follow this linkSOCIAL MEDIA:

 Facebook

 InstagramDE STØTTER OS - TAK!

 


 


 

 

 

 

Other supporters >

Before re-opening Jazzhus Montmartre the co-founders of the new Montmartre Rune Bech and Niels Lan Doky wrote eight missions for the club, The Montmartre Manifesto. Read it below:


#1 A cultural institution of international class

 • Stemming from our love of jazz music and the iconic place that Montmartre holds in the history of jazz, we want to recreate this legendary jazz place as one of a kind in the world - giving Copenhagen and Denmark a new cultural institution of international caliber.

#2 World class jazz

 • Montmartre will showcase world class jazz, thus attracting true jazz lovers from all over the globe; who choose Copenhagen as a destination for this unique experience with its intimate atmosphere

#3 Spotting of new talents

 • Montmartre will present famous jazz personalities on stage but we also see it as our core mission to spot, develop and present new, undiscovered jazz talents of international class.

#4 Paradise for life lovers

 • Montmartre will combine sumptuous yet affordable food and wine to match outstanding jazz events, thus offering quality life lovers a Mecca in Copenhagen in this historic club setting with a cozy and sincere ambience.

#5 Non-profit principles

 • We have established Montmartre on non-profit principles in order for all income from the club to stay within the club to create even greater events for the public. In the same way the leaseholder of the club’s café is committed to donate half of the food and beverage profits to the club.

#6 Own donation

 • The money, time and effort we as founders have put into founding the new Montmartre is a gift that we do not wish to get back – it is our donation to the club so it can go on creating great top jazz events in Copenhagen in the years to come.

#7 Invitation for goodwill

 • We invite private and public companies and organizations – as well as passionate individuals– to donate to Montmartre in the same way and spirit.

#8 A warm and special spirit

 • Montmartre should be known for its warm, welcoming and homey atmosphere attracting good people that follow their heart in life.

  

February 2010


#1 Kulturinstitution af international klasse

 • Med udgangspunkt i vores kærlighed til jazz og Montmartres mytiske plads i jazzens historie, vil vi genskabe det legendariske jazzhus som en af verdens bedste jazzscener og give København og Danmark en ny kulturinstitution af international klasse.

#2 Jazz i verdensklasse

 • Montmartre vil præsentere verdens bedste jazz-kunstnere fra ind- og udland og være et trækplaster for jazz-elskere over hele kloden, der søger til København for oplevelser af en særlig stemning, intimitet og karakter.

#3 Udklække nye talenter

 • Montmartre vil præsentere store etablerede navne men ser det også som sin særlige mission at finde og præsentere nye uomtvistelige talenter med internationalt format.

#4 Paradis for livsnydere

 • Montmartre vil kombinere lækker mad og vin i topklasse med enestående koncertoplevelser, så livsnydere får et mekka i København for alle sanser i historiske omgivelser med en varm og fortættet atmosfære.

#5 Non-profit-grundlag

 • Montmartre etableres på et non-profit-grundlag, så alle indtægter fra jazzklubben forbliver i klubben til at skabe nye oplevelser, ligesom forpagterne af stedets café forpligter sig til at donere mindst halvdelen af deres resultat til klubbens virke.

#6 Egen donation

 • De penge og den tid vi personligt har skudt ind i stiftelsen af det nye Montmartre ønsker vi ikke retur men donerer til Montmartres fremtidige virke for jazz på topniveau i København i mange år frem.

#7 Invitation til goodwill

 • Vi inviterer private og offentlige virksomheder og privatpersoner til på samme vis at donere midler eller en indsats til projektet i denne ånd.

#8 En varm Montmartre-ånd

 • Montmartre skal præges af en varm og venlig atmosfære som et trækplaster på gode mennesker, der har hjertet med sig i livet.


Februar 2010↑ Back to Top