NEWSLETTER SIGN-UP
Follow this linkSOCIAL MEDIA:

 Facebook

 Instagram

 TwitterDE STØTTER OS - TAK!

 


 


 

 

 

 

Other supporters >

COVID-19 INFO

We are happy to be back with lots of great music at the club again.
 
Please have your COVID-19 pass ready to show at the door upon arrival, and kindly follow the guideslines issued by the authorities.
LÆS MERE
20May
Premium
Thursday, May 20 at 20.00 (8 PM)

SounDance with Michala Østergaard-Nielsen

“Premium” is Montmartre’s series of rare intimate concerts with jazz giants that you cannot normally meet on small intimate stages. These concerts are priced above the normal tickets to cover costs and travel for these heavy-weights.
Michala Østergaard-Nielsen (Drums/Perc / DK)Thomas Gustafsson (Tenor Sax / SE)Staffan Svensson (Trumpet / SE)

"Michala Østergaard-Nielsen personifies in many ways the best in improvisational music, as she has a rare ability to nurture the meeting in the space of performance". The distinguished words framed the reason for the awarding of the Danish drummer, Michala Østergaard-Nielsen, from the prestigious Swedish jazz prize Jazzkannan in 2018. This is a musician who places the greatest emphasis on merging with the tones and letting the immediate moment determine the development of the music. It is music that is very emotional and where the audience is very much an active participant.

Included in this closely played trio are two of Sweden’s extremely fine and significant musicians: Trumpeter Staffan Svensson and tenor saxophonist Thomas Gustafsson - each with prominent careers as conductors. This concert with SounDance is guaranteed to be music that you take home, and music which stays in your mind for a good space of time.

”Michala Østergaard-Nielsen personificerer på mange måder det bedste i improvisationsmusikken, da hun har en sjælden evne til at fremelske mødet i rummet”. De fornemme ord indrammede begrundelsen for at tildele den danske trommeslager, Michala Østergaard-Nielsen, den fornemme svenske jazzpris Jazzkannan i 2018. Her er en musiker, der lægger allerstørst vægt på at smelte sammen med musikken og lade det umiddelbare øjeblik være bestemmende for musikkens udvikling. Det er musik, som i høj grad er følelsesladet, og hvor publikum i høj grad er en aktiv medspiller.

Med i denne tæt sammenspillede trio er to af broderlandets særdeles fine og betydningsfulde musikere: Trompetisten Staffan Svensson og tenorsaxofonisten Thomas Gustafsson – hver med fornemme karrierer som kapelmestre. Denne koncert med SounDance bliver med garanti musik, som man tager med hjem, og som bliver i sindet en god rum tid.

May 20Thu
20.00 (Doors 18.00) DKK 265,-
Buy ticketsBook dinner

IMPORTANT: You will need to book a table and buy a ticket in two separate steps above if you want both to dine and attend a concert.

21May
Premium
Friday, May 21 at 20.00 (8 PM)

Zier Romme Trio

“Premium” is Montmartre’s series of rare intimate concerts with jazz giants that you cannot normally meet on small intimate stages. These concerts are priced above the normal tickets to cover costs and travel for these heavy-weights.
Zier Romme (Piano / DK)Felix Moseholm (Bass / DK)Cornelia Nilsson (Drums / SE)

Fortunately, Denmark is populated with an ever-growing number of talented musicians. One of those who really gets noticed in these years is the pianist Zier Romme. In addition to a well-grown technique and a furiously good musical overview, he owns perhaps the most important thing for a jazz musician; he swings amazingly! If your close your eyes it is like being at a concert with Oscar Peterson, Duke Ellington or one of the other icons who also mastered the physical game.

Zier Romme goes to great lengths to challenge himself and his teammates, and here he is accompanied by the incomparable bassist Felix Moseholm, who in these years, among other things, plays with Brad Mehldau. The trio is rounded off by the incredibly swinging drummer Cornelia Nilsson, whose forward-rushing play guarantees an evening with the ideal mix of intellect, spirit and physique. Here, that cocktail is guaranteed from the very first beat.

Lykkeligvis er Danmark befolket med et stadigt voksende antal begavede musikere. En af dem, der for alvor gør sig bemærket i disse år, er pianisten Zier Romme. Udover en velvoksen teknik og et rasende godt musikalsk overblik, ejer han det måske væsentligste for en jazzmusiker; han swinger som død og helvede! Lukker man øjnene, er det som at være til koncert med Oscar Peterson, Duke Ellington eller et af de andre ikoner, der også mestrede det fysiske spil.

Zier Romme går benhårdt efter at udfordre sig selv og sine medspillere, og her får han kam til håret med den uforlignelige bassist Felix Moseholm, der i disse år bl.a. spiller med Brad Mehldau. Trioen afrundes af den kodylt swingende trommeslager Cornelia Nilsson, hvis fremadstormende spil garanterer en aften med fokus på den ideelle blanding af intellekt, ånd og fysik. Her er den cocktail garanteret fra første takt.

May 21Fri
20.00 (Doors 18.00) DKK 220,-
Book dinnerSold out
22May
Premium
Saturday, May 22 at 20.00 (8 PM)

Gunde on Garner: 100 Years with Erroll

“Premium” is Montmartre’s series of rare intimate concerts with jazz giants that you cannot normally meet on small intimate stages. These concerts are priced above the normal tickets to cover costs and travel for these heavy-weights.
Henrik Gunde (Piano / DK)Nicolas Kock (Bass / DK)Karsten Bagge (Drums / DK)Eliel Lazo (Congas / CU)

The pianist Henrik Gunde is one of Denmark’s coolest musicians. He fits into all formats and masters most styles and is furthermore gifted with a formidable swing. In recent years Henrik Gunde has thrown himself into music that could have been recorded by the grunting Erroll Garner – the guy with the flying left hand. In several releases and at countless concerts, Gunde has played and revitalized music from all styles in a distinctly "Garnern" manner. You clearly sense that Gunde has studied Garner's rhythmics and his approach to music, but without putting his own originality out of control. The year 2021 marks Erroll Garner's 100th birthday, and it will of course be celebrated with a firework of a concert where Gunde in quartet will perform the quartet's super swinging and "Garnerized" versions of popular music from Denmark, USA and the rest of the world.

Pianisten Henrik Gunde er en af landets fedeste musikere. Han passer ind i alle formater og behersker de fleste stilarter, og så er han begavet med et formidabelt swing. De seneste år har Henrik Gunde kastet sig over musik, som kunne være indspillet af den gryntende tumling, Erroll Garner - ham med den flyvske venstrehånd. På flere udgivelser og ved utallige koncerter har Gunde endevendt, gennemspillet og revitaliseret musik fra alle stilarter på udpræget ”Garnersk” manér. Det mærkes tydeligt, at Gunde har studeret Garners rytmik og hans tilgang til musikken, men uden at sætte sin egen originalitet over styr. 2021 markerer Erroll Garners 100-års fødselsdag, og det skal naturligvis fejres med et festfyrværkeri af en koncert, hvor Gunde i kvartet vil gennemspille kvartettens superswingende og ”Garneriserede” udgaver af populærmusik fra Danmark, USA og resten af verden.

May 22Sat
20.00 (Doors 18.00) DKK 295,-
Buy ticketsBook dinner

IMPORTANT: You will need to book a table and buy a ticket in two separate steps above if you want both to dine and attend a concert.

25May
Upcoming
Tuesday, May 25 at 20.00 (8 PM)

Jacob Lindberg Quartet

“Upcoming” is Montmartre’s series of talent concerts where upcoming artists test the boundaries of jazz.
Jacob Lindberg (Drums / SE)Oilly Wallace (Alto Sax / DK)Zier Romme (Piano / DK)Matthias Petri (Bass / DK)

Jacob Lindberg is one of the new exciting names on the Danish jazz scene, who you really must keep an eye on. The young Swede has in short time established himself as a competent sideman, but this evening he will be leading his very own quartet at Jazzhus Montmartre.

The drummer has assembled an exemplary quartet consisting of some of the great young jazz musicians in Denmark: Oilly Wallace, Zier Romme and Matthias Petri, who all, like Lindberg himself, are setting their mark in the jazz world. With this team, it’s guaranteed that the music's trembling swing will bring the crowd to a boil, and the band's joy of playing will be felt all the way down to the back rows of the audience.

Jacob Lindberg er et af de nye spændende navne på den danske jazzscene, som man virkelig skal holde øje med. Den unge svensker har på kort tid etableret sig som en kompetent sideman, men denne aften vil han lede sin helt egen kvartet på Jazzhus Montmartre.

Trommeslageren har samlet en eksemplarisk kvartet bestående af nogle af de helt store unge jazznavne i Danmark: Oilly Wallace, Zier Romme og Matthias Petri, der alle, ligesom Lindberg selv, stormer frem i jazzverdenen. Med dette hold er der garanti for, at musikkens sitrende swing vil bringe hele salen i kog, og bandets spilleglæde vil kunne mærkes helt ned på de bagerste publikumsrækker.

May 25Tue
20.00 (Doors 19.00)
Sold out
27May
Premium
Thursday, May 27 at 20.00 (8 PM)

Simon Spang-Hanssen Epistrophy Septet

“Premium” is Montmartre’s series of rare intimate concerts with jazz giants that you cannot normally meet on small intimate stages. These concerts are priced above the normal tickets to cover costs and travel for these heavy-weights.
Simon Spang-Hansen (Tenor/Soprano Sax / DK)Erik Kimestad (Trumpet / NO)Fredrik Lundin (Tenor Sax / DK)Mikkel Aagaard (Trombone / DK)Artur Tuznik (Piano / PL)Yasser Morejón Pino (Bass / CU)Anders Mogensen (Drums / DK)

With the tireless and continuously curious saxophonist and composer Simon Spang-Hanssen as front man, we get an energetic and colorful tribute to a number of favorites from the history of jazz spiced up with the composer’s own interest in other musical cultures: Latin America, Africa, The Orient among others.

The format with four brass players plus rhythm section gives rich possibilities to orchestrate almost with a big band-feeling while maintaining the flexibility of a smaller group. In the group generations and stylistically approaches are mixed in an inciting and mutually challenging unit. Shapes, recurring themes and crooked riffs and imaginary folklore will be playfully intertwined. “Epistrophy” was Thelonius Monks’ signature tune and means something like a recurring, punctured ending phrase. This is used to end the manifold of improvisations – and to send off new ones.

Med den utrættelige og stadigt søgende saxofonist og komponist Simon Spang-Hanssen som frontmand får vi her en energisk og farverig hyldest til en række favoritter fra jazzhistorien krydret med kapelmesterens interesse for andre musikkulturer: Latinamerika, Afrika, Østen m.m.

Formatet med de fire blæsere samt rytmegruppe giver rige muligheder for at orkestrere nærmest Big Band-agtigt, samtidig med at det bibeholder smidigheden i en mindre gruppe. I bandet blandes generationer og stilistisk tilgang i en inciterende og gensidigt udfordrende enhed. Der leges med former, tilbagevendende motiver, skæve riffs og imaginær folklore. ”Epistrophy” var Thelonious Monks kendingsmelodi og betyder noget i retning af en tilbagevendende punkterende slutfrase. Her bruges netop dette til at afrunde de mangfoldige improvisationer - og til at sende nye afsted.

May 27Thu
20.00 (Doors 18.00) DKK 280,- Few tickets left
Buy ticketsBook dinner

IMPORTANT: You will need to book a table and buy a ticket in two separate steps above if you want both to dine and attend a concert.

28May
Premium
Friday, May 28 at 20.00 (8 PM)

Mazur/Balke/Snekkestad

“Premium” is Montmartre’s series of rare intimate concerts with jazz giants that you cannot normally meet on small intimate stages. These concerts are priced above the normal tickets to cover costs and travel for these heavy-weights.
Marilyn Mazur (Percussion / DK)Jon Balke (Piano / NO)Torben Snekkestad (Sax / NO)

Percussionist Marilyn Mazur is always a life-affirming experience with her many exciting instruments and timbres. In 2019, Marilyn was nominated for a Danish Music Award for “Jazz Composer of the Year”, and in 2020 she won a DMA for “Best Album of the Year” with Fredrik Lundin and Kasper Bai and the album "Maluba Orchestra".

In 2020 Marilyn has assembled this explosive trio with three personal and visionary voices within Nordic jazz improvisation. They have a kinship of sound and gather here in a completely fresh musical assignation. The trio will challenge each other in loosely structured shared rhythmical progressions. Look forward to big, intense and life-affirming music without boundaries.

Slagtøjsspilleren Marilyn Mazur er med sine mange spændende instrumenter og klangfarver altid en livsbekræftende oplevelse. Marilyn blev i 2019 nomineret til en Danish Music Award som Årets Danske Jazzkomponist, og i 2020 vandt hun en DMA sammen med Fredrik Lundin og Kasper Bai for årets jazzalbum med “Maluba Orchestra”.

I 2020 samlede Marilyn Mazur denne eksplosive trio med tre personlige og visionære stemmer indenfor nordisk jazzimprovisation, der grundet corona har måtte udskyde deres første koncert til i aften. De har et klangligt slægtskab og samles her i et helt dugfriskt musikalsk stævnemøde. Trioen vil udfordre hinanden i løst strukturerede fælles rytmiske forløb. Se frem til stor, intens og livsbekræftende musik uden grænser.

May 28Fri
20.00 (Doors 18.00) DKK 300,- Few tickets left
Buy ticketsBook dinner

IMPORTANT: You will need to book a table and buy a ticket in two separate steps above if you want both to dine and attend a concert.

29May
Premium
Saturday, May 29 at 20.00 (8 PM)

Eliel Lazo Trio

“Premium” is Montmartre’s series of rare intimate concerts with jazz giants that you cannot normally meet on small intimate stages. These concerts are priced above the normal tickets to cover costs and travel for these heavy-weights.
Eliel Lazo (Percusion/Vocal / CU)Zacharias Williams (Vocal/Guitar / DK)Kjeld Lauritzen (Hammond Organ / DK)

Eliel Lazo travels all over the world as a distinguished ambassador for jazz and Cuban music. Lazo is recognized as one of the greatest percussionists in the world and plays i.a. with Michel Camilo.

This evening he once again gathers a true dream team of breathtaking jazz musicians, consisting of guitarist and singer Zacharias Williams and Kjeld Lauritzen on the Hammond organ. We can look forward to an evening of captivating Afro-Cuban jazz and vibrating tones from warm skies that undoubtedly will make it incredibly difficult for everyone to remain sitting in the chair and not get carried away.

Eliel Lazo rejser hele verden rundt som en fornem ambassadør for jazz og cubansk musik. Lazo er anerkendt som en af de største percussionister i verden og spiller bl.a. med Michel Camilo.

Denne aften samler han endnu en gang et sandt drømmehold af virtuost spillende musikere bestående af guitarist og sanger Zacharias Williams og Kjeld Lauritzen på hammondorgel. Vi kan se frem til en aften med medrivende afro-cubansk jazz og sitrende toner fra varme himmelstrøg, der uden tvivl vil gøre det utrolig svært for en hver at blive siddende på stolen og ikke lade sig rive med.

May 29Sat
20.00 (Doors 18.00) DKK 290,-
Buy ticketsBook dinner

IMPORTANT: You will need to book a table and buy a ticket in two separate steps above if you want both to dine and attend a concert.

30May
Monten
Sunday, May 30 at 20.00 (8 PM)

Svaneborg Kardyb & Gustaf Ljunggren/Emil De Waal

1. set:

Nikolaj Svaneborg (Wurlitzer/Synthesizer/Piano / DK)Jonas Kardyb (Drums/Perc / DK)

2. set:

Gustaf Ljunggren (Keys/Strings / SE)Emil de Waal (Drums/Perc/Electronics / DK)

This Monten-night features two duos that combine the acoustic and the electronic in minimalistic soundscapes.

The Danish jazz duo Svaneborg Kardyb is a new hope in Danish jazz. After the release of the duo's debut album, “Knob”, in the spring of 2019 a heady year followed with massive attention and critically acclaimed concerts both at home and abroad. The duo made a name for themselves at the Danish Music Awards Jazz 2019 by receiving both the award for "New Talent of the Year" and "Danish Jazz Composer of the Year" for their meditative grooves and the exquisite interaction between them. In the autumn of 2020, the duo released the sequel, "Haven", which is a tribute to nature. The music is created in the earliest mornings over the blackest coffee and has a minimalist and airy expression, where electronic and acoustic sound unite in elegant harmony. Captivating melodies meet deep Nordic moods in a dreamy and groovy universe.

The Swedish multi-instrumentalist Gustaf Ljunggren and the Danish drummer Emil de Waal's musical universe creates a meeting with avant-garde, easy-listening and ethno, which turn into dreamy cinematic surfaces and then into angular destructiveness. Curiosity and transformation bind two versatile musicians together into a symbiotic and ever-evolving musical expression. After the release of the debut album in 2018, which led to a DMA nomination, 200 plays on DR P8 Jazz and numerous concerts on different continents, Gustaf Ljunggren and Emil de Waal are reunited on the new album "Moon". The music is, if possible, even more personally reflective than on the predecessor, and the songs travels deep into the duo's musical history.

Denne Monten-aften byder på to duoer, der forener det akustiske og elektroniske i minimalistiske lydlandskaber.

Den danske jazzduo Svaneborg Kardyb er et af de nyeste skud på stammen i dansk jazz. Efter udgivelsen af duoens debutalbum, ”Knob”, i foråret 2019 fulgte et hæsblæsende år med massiv opmærksomhed og anmelderroste koncerter både i ind- og udland. Duoen gjorde sig bemærket ved Danish Music Awards Jazz 2019 ved både at modtage prisen for ”Årets Nye Talent” og ”Årets Danske Jazzkomponist” for deres meditative grooves og den udsøgte interaktion imellem dem. I efteråret 2020 udgav duoen opfølgeren, ”Haven”, som er en hyldest til naturen. Musikken er skabt i de tidligste morgener over den sorteste kaffe og har et minimalistisk og luftigt udtryk, hvor elektronisk og akustisk lyd forenes i elegant harmoni. Fængende melodier møder dybe nordiske stemninger i et drømmende og groovy univers.

Den svenske multiinstrumentalist Gustaf Ljunggren og den danske trommeslager Emil de Waal musikalske univers møder avantgarde easy-listening og etno, som bliver til drømmende filmiske flader og derefter til kantet destruktivitet. Nysgerrighed og transformation binder to versatile musikere sammen til et symbiotisk og evigt udviklende musikalsk udtryk. Efter udgivelsen af debutalbummet i 2018, der bl.a. førte til en DMA-nominering, 200 afspilninger på DR P8 Jazz og talrige koncerter på forskellige kontinenter, er Gustaf Ljunggren og Emil de Waal atter forenet på det nye album ”Måne”. Musikken er om muligt endnu mere personligt reflekterende end på forgængeren, og numrene stikker dybt i duoens musikalske erindring.

May 30Sun
20.00 (Doors 18.00)
Sold out
3Jun
Premium
Thursday, June 3 at 20.00 (8 PM)

Celebrating NHØP

“Premium” is Montmartre’s series of rare intimate concerts with jazz giants that you cannot normally meet on small intimate stages. These concerts are priced above the normal tickets to cover costs and travel for these heavy-weights.
Bo Stief (Bass / DK)Hans Ulrik (Tenor Sax / DK)Henrik Gunde (Piano / DK)Alex Riel (Drums / DK)

National Danish acoustic bass-icon Niels-Henning Ørsted Pedersen (NHØP) left our world way too soon in 2005. As tradition goes, this evening four musicians show their deep respect and pay their homage to this great innovator.

Bo Stief has been a close ear and eyewitness to NHØP's life, mainly because the two friends had large parts of their musical upbringing at Montmartre. Stief talks about his experiences with NHØP, and the music played will be related to these stories. Stief will be accompanied by three great Danish musicians; Hans Ulrik, Henrik Gunde and the drummer, who has been touring endlessly with NHØP, Alex Riel.

The group enters NHØP’s musical universe and gives us their interpretations of his musical output. We will witness a glorious journey in music, where US-jazz walks hand in hand with traditional Danish songs. And through the entire concert, the spirit of NHØP and his enormous position in Danish jazz will be present.

Danmarks nationale jazz-ikon bassisten Niels-Henning Ørsted Pedersen forlod alt for tidligt vores verden i 2005. Traditionen tro hyldes NHØP på original og ærefuld vis af musikere, der respekterer hans enorme betydning for jazzen,

Bo Stief har på tæt hold været både øre- og øjenvidne til NHØPs liv, herunder ikke mindst fordi de to venner havde store dele af deres musikalske opvækst på Montmartre. Stief fortæller om sine oplevelser med NHØP, og musikken vil være relateret til beretningerne, hvilken spilles med et hold af store og originale musikere, nemlig Hans Ulrik på sax, Henrik Gunde ved pianoet og trommeslageren, der har været NHØPs kompagnon på utallige turnéer, Alex Riel.

Det bliver en smuk og ærefuld rejse, hvor såvel solid US-jazz som den danske folkehøjskolesangbog danner de musikalske oplæg. Og hele tiden svæver mindet om NHØPs enorme betydning for dansk jazz rundt i lokalet.

Jun 3Thu
20.00 (Doors 18.00) DKK 320,-
Book dinnerSold out
4-5Jun
Premium
Friday-Saturday, June 4-5 at 20.00 (8 PM)

Ionata/Moroni/Bodilsen/Andersen

“Premium” is Montmartre’s series of rare intimate concerts with jazz giants that you cannot normally meet on small intimate stages. These concerts are priced above the normal tickets to cover costs and travel for these heavy-weights.
Max Ionata (Tenor Sax / IT)Dado Moroni (Piano / IT)Jesper Bodilsen (Bass / DK)Martin Andersen (Drums / DK)

One of the great European north/south collaborations in jazz can be found in this distinguished quartet. Two Danes and two Italians: four musicians who joins together with love and honesty in a musically extremely successful project. Here the authenticity of the countries' uniqueness is preserved. Both the musicians and the audience are challenged and delighted with the endless possibilities that comes, as long as you let the music decide.

Stylistically, the music is difficult to classify, because all four musicians each play with their own personality and desire to take the lead. But do not expect a war on the stage - rather look forward to a blissful musical experience with a happy common outcome.

Et særdeles vellykket europæisk nord/syd-samarbejde findes i denne fornemme kvartet. To danskere og to italienere: fire musikere, der med kærlighed og ærlighed finder sammen i et musikalsk uhyre vellykket projekt. Her bevares og her høres ægtheden i landenes egenart, her udfordres og glædes såvel musikerne som publikum over, hvad der kan lade sig gøre, når bare man lader musikken bestemme.

Stilistisk er musikken svær at rubricere, for alle fire byder ind med hver deres personlighed og lyst til at tage føringen. Men forvent ikke en krig på scenen – se hellere frem til en lyksalig musikalsk holmgang med en lykkelig fælles udgang.

Jun 4Fri
20.00 (Doors 18.00) DKK 300,-
Buy ticketsBook dinner
Jun 5Sat
20.00 (Doors 18.00) DKK 300,-
Buy ticketsBook dinner

IMPORTANT: You will need to book a table and buy a ticket in two separate steps above if you want both to dine and attend a concert.

6Jun
Monten
Sunday, June 6 at 20.00 (8 PM)

Klara Kristin

Klara Kristin (Vocal / DK)Oilly Wallace (Alto Sax / DK)Johannes Wamberg (Guitar / DK)Zier Romme (Piano / DK)Jonathan Bremer (Bass / DK)

Klara Kristin's debut album "Lullaby & Drum Machine" is packed with iconic French song gems from the 60's and 70's, and will without question make any Francophile heart melt. With her seductive and velvety smooth voice, Klara Kristin pays homage to French culture and the Nouvelle Vague, when she interprets Brigitte Bardot, Francoise Hardy and Serge Gainsbourg with an almost supernatural elegance.

The album is produced by Jonathan Bremer from the well-known duo Bremer/McCoy and jazz guitarist Johannes Wamberg. The lineup also includes a selection of some of Denmark's best young jazz musicians; Oilly Wallace, Andreas Svendsen and Zier Romme.

Klara Kristins debutalbum ”Lullaby & Drum Machine” er spækket med ikoniske franske sangperler fra 60’erne og 70’erne og vil uden tvivl få ethvert frankofilt hjerte til at smelte i vinterkulden. Med sin forførende og fløjlsbløde sangstemme hylder Klara Kristin fransk kultur og nouvelle vague, når hun med en nærmest overjordisk elegance fortolker Brigitte Bardot, Francoise Hardy og Serge Gainsbourg.

Albummet er produceret af Jonathan Bremer fra den kendte duo Bremer/McCoy og jazzguitaristen Johannes Wamberg. Hertil medvirker også et udvalg af nogle af Danmarks bedste unge jazzmusikere; Oilly Wallace, Andreas Svendsen og Zier Romme.

Jun 6Sun
20.00 (Doors 19.00)
Sold out
8Jun
Upcoming
Tuesday, June 8 at 20.00 (8 PM)

Aloft Quartet

“Upcoming” is Montmartre’s series of talent concerts where upcoming artists test the boundaries of jazz.
Simon Balvig (Alto Sax / DK)Rasmus Sørensen (Piano / DK)Jon Henriksson (Bass / SE)Aamund Kleppan (Drums / NO)

Aloft Quartet is a Scandinavian band whose music largely reflects the world around us, albeit with a great respect for the American jazz tradition mixed with a highly recognizable and dynamic Nordic touch.

They released their debut album "First Year" in 2018 and the sequel "Farewell Old Ways" in 2020. In connection with their upcoming release "Heart Rate", the well-played quartet can be experienced at Jazzhus Montmartre with lots of new exciting tracks as well as some from previous albums.

Aloft Quartet er et skandinavisk band, hvis musik i høj grad reflekterer verden omkring os, dog med en stor respekt for den amerikanske jazztradition blandet med et yderst genkendeligt og dynamisk nordisk touch.

Gruppen udgav deres debutalbum "First Year" i 2018 og opfølgeren "Farewell Old Ways" i 2020. I forbindelse med deres kommende udgivelse "Heart Rate" kan den velsammenspillede kvartet opleves på Jazzhus Montmartre med masser af nye spændende numre såvel som nogle fra tidligere albums.

Jun 8Tue
20.00 (Doors 19.00) DKK 100,-
Buy ticketsBook dinner

IMPORTANT: You will need to book a table and buy a ticket in two separate steps above if you want both to dine and attend a concert.

10Jun
Premium
Thursday, June 10 at 20.00 (8 PM)

Dreamcatcher 3.0 feat. Mathias Heise

“Premium” is Montmartre’s series of rare intimate concerts with jazz giants that you cannot normally meet on small intimate stages. These concerts are priced above the normal tickets to cover costs and travel for these heavy-weights.
Per Gade (Guitar / DK)Mathias Heise (Keys/Harmonica / DK)Peter Hansen (Bass / DK)Rasmus Lund (Drums / DK)

Dreamcatcher was originally formed 25 years ago with Jørgen Emborg behind the piano. The group re-emerged in 2019 with the two new members Mathias Heise and Rasmus Lund. Heise’s phenomenal playing adds an extra dimension to the band’s melodic fusion of funk, jazz, latin and rock. Rasmus Lund is an extremely popular drummer characterized by his versality and appears therefore in many different musical constellations.

Dreamcatcher additionally consists of Per Gade who has been a regular member of DR’s Bigband during the past several years and has played and toured most of the world with the legendary drummer Billy Cobham. The other founder, bassist Peter Hansen, has been a regular member in Jørgen Emborg’s ensembles and is furthermore the composer of most of Dreamcatcher’s songs. The group has just finished a new album, which is expected to be released in the spring of 2021.

Dreamcatcher blev oprindeligt dannet for 25 år siden, i 1995. Dengang var det pianisten, Jørgen Emborg, der sad bag tangenterne. I 2019 genopstod bandet med Mathias Heise og Rasmus Lund som nye medlemmer. Med Mathias Heise´s fænomenale mundharpespil er der lagt en ekstra dimension til af bandets sound og udtryk, som kan beskrives som melodisk fusion med ingredienser af funk, jazz, latin og rock. Rasmus Lund er en særdeles efterspurgt trommeslager, der kendetegnes af sin alsidighed og derfor optræder i mange forskellige konstellationer.

Dreamcatcher består derudover af Per Gade, der har været fast medlem af DR’s Bigband de sidste mange år og har spillet og turneret i det meste af verdenen med den legendariske trommeslager Billy Cobham. Stifter af bandet, bassist Peter Hansen, har været et fast medlem i Jørgen Emborgs ensembler og er endvidere komponisten bag de fleste af Dreamcatchers numre.
Gruppen har været i studiet og udgiver nyt album, som udkommer her i foråret 2021.

Jun 10Thu
20.00 (Doors 18.00) DKK 280,- Few tickets left
Buy ticketsBook dinner

IMPORTANT: You will need to book a table and buy a ticket in two separate steps above if you want both to dine and attend a concert.

11Jun
Premium
Friday, June 11 at 20.00 (8 PM)

Mathias Heise Quartet: From Toots to Infinity

“Premium” is Montmartre’s series of rare intimate concerts with jazz giants that you cannot normally meet on small intimate stages. These concerts are priced above the normal tickets to cover costs and travel for these heavy-weights.
Mathias Heise (Harmonica / DK)Pelle Von Bülow (Guitar / DK)Thomas Fonnesbæk (Bass / DK)Zoltán Csörsz (Drums / SE)

Toots Thielemans has set massive footsteps in jazz history with his unique approach to the chromatic harmonica. On his own he managed to unite this peculiar instrument with bebop and modern jazz and thus became one of jazz's legends. Mathias Heise is an award-winning Danish harmonica player who has won the World Cup in chromatic jazz harmonica and is seen by many as Toots' successor.

On this evening, in the company of an eminent team of musicians, he will take up the mantle of the famous Belgian and at the same time show new and exciting roads for this particular instrument. The repertoire will feature both Toots' big hits, but also exciting, original compositions.

Toots Thielemans har sat sig massive fodspor i jazzhistorien med sin unikke håndtering af den kromatiske mundharpe. På ganske egen hånd formåede han at forene dette besynderlige instrument med bebop og moderne jazz og blev således en af jazzens helt store koryfæer såvel som en efterspurgt studiemusiker. Mathias Heise er en prisbelønnet dansk mundharpist, der har vundet verdensmesterskabet i kromatisk jazz mundharpe og af mange bliver set som Toots’ efterfølger.

På denne aften vil han i selskab med et eminent hold af musikere tage arven op fra den berømte Belgier og samtidig vise, hvilke nye og spændende veje der er for dette særlige instrument. Repertoiret kommer både til at indeholde Toots’ store hits, men samtidig også spændende, originale kompositioner.

Jun 11Fri
20.00 (Doors 18.00) DKK 300,-
Book dinnerSold out
12Jun
Premium
Saturday, June 12 at 20.00 (8 PM)

Mathias Heise Quadrillion

“Premium” is Montmartre’s series of rare intimate concerts with jazz giants that you cannot normally meet on small intimate stages. These concerts are priced above the normal tickets to cover costs and travel for these heavy-weights.
Mathias Heise (Harmonica/Keys / DK)Mads Christensen (Guitar / DK)David Vang (Bass / DK)Aksel Stadel Borum (Drums / DK)

Mathias Heise Quadrillion has been playing together since 2012 and has since managed to create a different, unique and very personal contemporary expression that appeals to both young crossover fans and hardcore jazz fusion nerds. This evening, the elegance of jazz and the hard-hitting rhythms of funk music will merge into an exuberant set up, with four amazing musicians.

In addition to mastering the chromatic harmonica, 27-year-old Mathias Heise is an outstandingly skilled composer and pianist, and he surrounds himself with a skilled fusion-team consisting of peers and equally brilliant musicians who play a fusion of funk, rock and jazz. Ivan Rod from GAFFA describes the music as "Deeply original, engaging and totally elaborate."

Mathias Heise Quadrillion har spillet sammen siden 2012 og har siden formået at skabe et anderledes, unikt og meget personligt nutidigt udtryk, der appellerer til både unge crossover-fans og hardcore jazz-fusion nørder. Denne aften vil jazzens elegance og funkmusikkens hårdtslående rytmer fusionerer i et sprudlende set up med fire fantastiske musikere.

Udover at mestre den svære kromatiske mundharpe er 27-årige Mathias Heise en enestående dygtig komponist og pianist. Og han omgiver sig med et dygtigt fusionshold, der består af jævnaldrende og lige så fantastiske musikere, som sammen spiller fusion af funk, rock og jazz. Ivan Rod fra GAFFA beskriver musikken som ”Dybt original, medrivende og totalt gennemarbejdet.”

Jun 12Sat
20.00 (Doors 18.00) DKK 300,-
Book dinnerSold out
13Jun
Monten
Sunday, June 13 at 20.00 (8 PM)

Mathæus Bech

Mathæus Bech (Bass / DK)August Korsgaard (Keys / DK)Siv Øyunn (Drums / NO)

At the age of 13, Mathæus Bech experienced a concert with Palle Mikkelborg's Aura that would change his life. From that point on, there was no doubt; he wanted to be a musician. 12 years later he is now celebrating that his dream really did come true, with his debut album “Optimist”, which reflects upon the journey from childhood dream to reality.

He unites his love for jazz, folk and classical music and blurs the lines between the genres in an empathetic and bright manner. He strives towards continuing the proud Danish tradition of virtuosic bass soloists and wants to show a new generation of music lovers, that the double bass also does well at the front of the stage.

13 år gammel oplevede Mathæus Bech en koncert med Palle Mikkelborgs Aura, der ændrede hans liv. Den skabte en sitrende og allestedsnærværende drøm i ham om at blive musiker. 12 år senere fejrer han nu, at drømmen er gået i opfyldelse med sit debutalbum ”Optimist”, der reflekterer over rejsen fra barndomsdrømme til virkelighed.

I sin musik forener han erfaringer og inspirationer fra jazzen, folkemusikken og den klassiske musik og ophæver grænserne mellem genrerne på sympatisk og begavet vis. Han stræber efter at fortsætte den stolte danske tradition af virtuose og solistiske kontrabassister og vise en ny generation af musikelskere, at kontrabassen også gør sig godt på den forreste del af scenen.

Jun 13Sun
20.00 (Doors 19.00) DKK 160,-
Buy tickets
17Jun
Premium
Thursday, June 17 at 20.00 (8 PM)

Bjarke Falgren Quartet

“Premium” is Montmartre’s series of rare intimate concerts with jazz giants that you cannot normally meet on small intimate stages. These concerts are priced above the normal tickets to cover costs and travel for these heavy-weights.
Bjarke Falgren (Violin / DK)Henrik Halberg (Guitar / DK)Morten Lundsby (Bass / DK)Janus Templeton (Drums / DK)

Denmark has a kind of patent on fine jazz violinists: Svend Asmussen was the first. Then followed by Kristian Jørgensen, Mads Tolling and also this evening's main character, Bjarke Falgren. With an uncontrollable musicality, a fine sense of playing the right notes at the right time and a distinguished ability to refine and integrate his playing in all contexts, Falgren is something completely out of the ordinary. Falgren plays with everyone around the world. He composes music for films and TV series, and then he has this quartet that picks up colors from the entire palette: jazz, classical, Brazilian, and not least folk music.

With his irresistible swing, Bjarke Falgren stands out as something very special in contemporary Danish jazz music. He deservedly received the very first "The Ellen & Svend Asmussen Prize" in 2017. Look forward to enjoying a great musician at one of his rare concerts on Danish soil.

Danmark har en slags patent på fine jazzviolinister: Svend Asmussen var den første. Siden fulgte bl.a. Kristian Jørgensen, Mads Tolling og således også denne aftens hovedperson, Bjarke Falgren. Med et ustyrligt musikalsk spil, en fin sans for at spille de rigtige toner på det rette tidspunkt og fornemme evne til at forfine og integrere sit spil i alle sammenhænge er Falgren noget helt ud over det sædvanlige. Falgren spiller med Gud og hvermand verden over. Han komponerer musik til film og tv-serier, og så har han denne kvartet, der henter farver fra hele paletten: jazz-, klassisk-, brasiliansk- og ikke mindst folkemusikken.

Med sit uimodståelige swing står Bjarke Falgren frem som noget ganske særligt i nutidig dansk musik. Han modtog således fortjent den allerførste ”The Ellen & Svend Asmussen Prize” i 2017. Se frem til at nyde en stor musiker ved en af sine sjældne koncerter på dansk grund.

Jun 17Thu
20.00 (Doors 18.00) DKK 295,-
Buy ticketsBook dinner

IMPORTANT: You will need to book a table and buy a ticket in two separate steps above if you want both to dine and attend a concert.

18Jun
Premium
Friday, June 18 at 20.00 (8 PM)

Mikkel Ploug Solo + Nikolaj Hess Solo

“Premium” is Montmartre’s series of rare intimate concerts with jazz giants that you cannot normally meet on small intimate stages. These concerts are priced above the normal tickets to cover costs and travel for these heavy-weights.
Mikkel Ploug (Guitar / DK)Nikolaj Hess (Piano / DK)

An evening that offers two very authentic Danish solo performers, playing each their instrument with their own musical personality.

Guitarist Mikkel Ploug is a dynamic musician in rapid development. His playing moves effortlessly in between genres with a strong focus on preserving the groove and the melodic originality of the music. During Denmark's first COVID-19 shutdown, Mikkel Ploug played 28 nights in a row from his balcony - both for neighbors and fans who listened from all over the world. The lullabies and evening songs in new guitar solo arrangements are gathered on the album "Balcony Lullabies", and this evening Ploug moves from the balcony to Montmartre’s stage.

The pianist Nikolaj Hess is one of the most original figures in Danish jazz. He is constantly looking for new ways of expression and has a constant retention of the music's strong rhythm. With the project "Impressions of Bob Dylan Revisited", Hess tackles songwriter Bob Dylan's rich archive of fantastic songs, which he gives completely new life through his ability to maintain and constantly offer new suggestions for variations on the well-known and beloved songs.

En aften der tilbyder to særdeles hørværdige danske solo-performere på hvert sit instrument og med hver sin musikalske personlighed.

Guitaristen Mikkel Ploug er en særdeles dynamisk musiker i rivende udvikling. Hans spil bevæger sig ubesværet rundt i genrerne med et stærkt fokus på at bevare groovet og musikkens melodiske oprindelighed. Under Danmarks corona-nedlukning spillede Mikkel Ploug 28 aftener i træk fra sin altan – både for naboer og fans, der lyttede med fra hele verden. De velkendte viser og aftensange i nye guitarsolo-arrangementer er samlet på albummet ”Balcony Lullabies”, og denne aften rykker Ploug sangene fra altanen til Montmartres scene.

Pianisten Nikolaj Hess er en af de mest originale skikkelser i dansk jazz. Han er hele tiden på udkig efter nye udtryksmåder og har en konstant fastholdelse af musikkens stærke rytmik. Med projektet ”Impressions of Bob Dylan Revisited” tager Hess fat i sangskriveren Bob Dylans rige arkiv af fantastiske sange, som han giver helt nyt liv via sin evne til at fastholde og hele tiden give nye bud på variationer over de kendte og elskede sange.

Jun 18Fri
20.00 (Doors 18.00) DKK 280,-
Buy ticketsBook dinner

IMPORTANT: You will need to book a table and buy a ticket in two separate steps above if you want both to dine and attend a concert.

19Jun
Premium
Saturday, June 19 at 20.00 (8 PM)

Cathrine Legardh Trio: A Tribute to Monica Z

“Premium” is Montmartre’s series of rare intimate concerts with jazz giants that you cannot normally meet on small intimate stages. These concerts are priced above the normal tickets to cover costs and travel for these heavy-weights.
Cathrine Legardh (Vocal / DK)Jacob Christoffersen (Piano / DK)Jesper Thorn (Bass / DK)

Among the country's many fine singers, Cathrine Legardh marks herself as one of the very versatile and brave. She has released children's records, played jazz standards and has on the release "En Sång I En Dröm" dared to give her interpretations - in the original language - of the Swedish icon Monica Zetterlund. And the result is nothing short of breathtaking! Not only does Legardh manage to capture and pass on the magic that was always in Zetterlund's phrasings, she also adds her own sweetness and vocal charm to the songs.

Here she is accompanied by one of the country's highly skilled vocal accompanists, Jacob Christoffersen, and the bassist with the great tone and confident intonation, Jesper Thorn. Among many songs, we can look forward to enjoying “Jag vet en dejlig ros”, “Sakta vi går genom stan”, “Monicas vals” and many more. Come join the celebration of one of Scandinavia's great jazz icons, led by one of Scandinavia's truly notable jazz singers.

Blandt landets mange fine sangerinder markerer Cathrine Legardh sig som en af de alsidige og modige. Hun har udgivet deciderede børneplader, leget med jazz-standards og har på udgivelsen ”En Sång I En Dröm” vovet sig ud i at give sine fortolkninger – på originalsproget - af det svenske ikon Monica Zetterlund. Og resultatet er intet mindre end betagende! Ikke kun formår Legardh at fange og videregive den magi, der altid var i Zetterlunds fraseringer, hun tilfører også sangene sin egen sødme og vokale charme.

Her bliver hun akkompagneret af en af landets dygtige vokalakkompagnatører, Jacob Christoffersen og bassisten med den store tone og den sikre intonation, Jesper Thorn. Vi kan bl.a. se frem til at nyde: ”Jag vet en dejlig ros”, ”Sakta vi går genom stan”, ”Monicas vals” og mange flere. Kom og vær med til fejringen af et af Skandinaviens helt store jazzikoner, anført af en af Skandinaviens særdeles høreværdige jazzsangerinder.

Jun 19Sat
20.00 (Doors 20.00) DKK 300,-
Book dinnerSold out
22Jun
Upcoming
Tuesday, June 22 at 20.00 (8 PM)

Øresund Triplettes: Tribute to Andrew Sisters

“Upcoming” is Montmartre’s series of talent concerts where upcoming artists test the boundaries of jazz.
Stina Andersdotter (Vocal / Bass / SE)Pernille Mejer (Vocal / DK)Anna Petersson (Vocal / SE)Kathrine Windfeld (Piano / DK)Marcus Karlsson (Drums / SE)

Come join an exceptional musical experience filled with charming energy and joy, when Jazzkollektivet presents Øresund Triplettes and their “Tribute to The Andrew Sisters”.

The Andrew Sisters was an American close-harmony vocal trio that made a name for themselves in the swing and boogie-woogie era. The trio is behind songs as “Don’t Sit Under the Apple Tree” and “Shoo Shoo Baby”. The concert will offer several of their original songs and continue the tradition to vocal jazz in the year 2020.

Kom og vær med til en mageløs, musikalsk oplevelse fyldt med charmerende energi og spilleglæde, når Jazzkollektivet denne aften præsenterer Øresund Triplettes og deres ”Tribute to The Andrews Sisters”.

The Andrews Sisters var en amerikansk close-harmony vokaltrio, som fik deres store gennembrud i swing- og boogie-woogie-æraen. De står bag numre som ”Don’t Sit Under The Apple Tree” og ”Shoo Shoo Baby”. Koncerten vil byde på flere af deres originale numre og videreføre traditionen til vokaljazz anno 2020.

Jun 22Tue
20.00 (Doors 19.00) DKK 100,- Few tickets left
Buy tickets
↑ Back to Top