top of page

HUSREGLER

I Jazzhus Montmartre har vi fokus på den gode musik og kulturoplevelse for vores publikum. Alle medarbejdere, frivillige og faste samarbejdspartnere er en vigtig del af den gode og varme stemning, som vi er kendt for at møde vores publikum og bands med.

Vi synes det er vigtigt, at det både er meningsfuldt, sjovt og hyggeligt at arbejde hos os. Det skal også være givtigt at bruge en dag eller aften på at hjælpe til som frivillig. Den gode oplevelse som publikum får, mener vi hænger meget sammen med, at vi har en god omgangsform og tone mellem hinanden, når vi arbejder sammen i Jazzhus Montmartre.

VORES SPILLEREGLER

 • Hjælpsomhed og rummelighed

 • Vi er opmærksomme på, at vi er forskellige og møder hinanden med nysgerrighed og respekt fremfor fordomme. 

 • Vi har tillid til, at vi er der for hinanden under en vagt og derfor husker at hjælpe hinanden når der er behov for det.

 • Plads til både sjov, hygge og arbejde

 • Det skal være sjovt og rart at være på vagt hos os og vi har fokus på, at der er en god tone når vi er sammen. 

 • Vi lægger vægt på, at alle trives bedst muligt og, at publikum, bands og samarbejdspartnere har en rigtig god oplevelse af at være hos os.

 • Fælles ansvar for at alle trives

 • Vi har en kultur, hvor vi er opmærksomme på, at grænser og humor er forskellige. 

 • Vi respekterer og værdsætter, at du siger fra hvis dine grænser bliver overskredet, eller du oplever, at en kollega får sine grænser overtrådt. 

Vi tolerer ingen former for krænkende adfærd

 • Hvis du - eller en kollega - bliver udsat for nogen form for vold, trusler, chikane, seksuel chikane, mobning mv., når du er på arbejde, er det vigtigt, at du hurtigst muligt kontakter ledelsen i Jazzhus Montmartre på mail eller mobil. Din oplevelse vil blive taget alvorligt og behandlet med respekt. Det er uanset om krænkelsen sker fra en medarbejder, en leder, en frivillig, en fra bandets produktion eller fra publikum.

I Jazzhus Montmartre omgås vi hinanden med respekt

 • I Jazzhus Montmartre har vi fokus på den gode musik og kulturoplevelse for vores publikum. Alle medarbejdere, frivillige og faste samarbejdspartnere er en vigtig del af den gode og varme stemning, som vi er kendt for at møde vores publikum og bands med.

 • Vi synes det er vigtigt, at det både er meningsfuldt, sjovt og hyggeligt at være publikum, musiker, frivillig og medarbejder hos os, når man bruger en aften i musikkens tegn hos os. Den gode oplevelse som publikum får, skaber vi i et godt og respektfuldt samspil mellem publikum, musikere, frivillige og medarbejdere. Vi lægger derfor stor vægt på, at vi har en god omgangsform og tone mellem hinanden, når vi er sammen i Jazzhus Montmartre.

I Jazzhus Montmartre er det ikke tilladt at:

 • udskænke alkohol til unge under 18 år

 • udskænke alkohol til gæster, som personalet vurderer, kan blive til fare eller ulempe for sig selv eller andre

 • ryge indenfor – hverken alm. cigaretter eller nogen form for elektroniske cigaretter

 • medbringe drikkevarer og madvarer

 • indtage eller besidde narkotika ved vores koncerter eller arrangementer. Bliver man taget i overtrædelse af Lov om euforiserende stoffer vil det medføre politianmeldelse og bortvisning.

 •  bære rygmærker eller andre banderelaterede markeringer

 Derudover:
 

 • Mobiler skal være på lydløs og blitz slået fra. Det er tilladt at tage billeder eller filme med almindeligt lommekamera og mobiltelefon til vores koncerter. Professionelle eller semiprofessionelle kameraer er kun tilladt professionelle fotografer efter skriftlig aftale med ledelsen i Jazzhus Montmartre.

 • Man skal altid følge vagternes anvisninger, da der kan være forskellige regler for de forskellige arrangementer. Gæster som gentagende gange ikke efterlever personalets anvisninger, bliver bortvist uden refundering af billet. 

 • Gæster som ved fuldskab, narkopåvirkning eller ved vold generer personale eller andre gæster, bliver bortvist uden refundering. Al udøvelse af vold bliver meldt til politiet.

bottom of page