top of page

Privatlivspolitik for Jazzhus Montmartre

I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan Jazzhus Montmartre behandler de personoplysninger, som vi kommer i besiddelse af, når du benytter vores services som kunde eller leverandør.

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret person eller identificerbar fysisk person. Denne politik finder anvendelse, når vi som dataansvarlig behandler oplysninger om dig 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Jazzhus Montmartre ApS

Store Regnegade 19A

1110 København K

CVR-nr. 32 66 77 16

Mailadresse: info@jazzhusmontmartre.dk 

 

2. Hvad er formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger?

 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål og på følgende retsgrundlag:

2. 1. Undersøgelser, statistik og analyser af din brug af vores platform med henblik på at sikre den bedst mulige service til dig. 

Retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesse i at forbedre vores produkter og services, herunder vores hjemmeside, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f).

2. 2. Udsendelse af nyhedsbreve, hvis du har givet os dit samtykke hertil. 

Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a). 

2. 3. Opfyldelse af kontrakt

Retsgrundlaget for behandlingen er nødvendig af hensyn til at opfylde en kontrakt, f.eks. løbende køb af services og produkter, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(b)

2. 4. Håndtering og levering af de produkter og services, du køber og bruger. 

Retsgrundlaget for behandlingen er vores aftale om køb af varer eller levering af andre services med dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(b). 

2. 5. Kommunikation med dig når du kontakter os via hjemmesiden.

Retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesser i at i) kunne besvare din henvendelse, ii) foretage uddannelse og træning af vores medarbejdere, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f). 

2. 6. Opfyldelse af vores retlige forpligtelser til at behandle, herunder opbevare, personoplysninger.

Retsgrundlaget for denne behandling er vores retlige forpligtelse, jf. databeskyttelseforordningens artikel 6(1)(c).

2. 7. Dine besøg på Jazzhus Montmartres profiler på Sociale Medier (Facebook), kan vi behandle de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillinger på vores sociale medier, herunder dine reaktioner på vores opslag og din deling heraf, samt kommentarer til vores opslag.

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er at markedsføre Jazzhus Montmartre og at besvare henvendelser. Når sociale medier benytter personoplysninger indsamlet vores profil til eget brug, behandler de dine personoplysninger som beskrevet i deres privatlivspolitik, som du finder her:  Facebook

Retsgrundlaget for vores behandling er vores legitime interesse i at markedsføre Jazzhus Montmartre og at kunne besvare din henvendelse, jf. databeskyttelsesforordningens art 6(1)(f).

I forbindelse med formålene nævnt i afsnit 2.1 og afsnit 2.2 og 2.7  ovenfor kan visse personoplysninger være indsamlet via cookies, hvis du har givet særskilt samtykke hertil. I så fald er retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a). Du kan læse mere om vores brug af cookies længere nede på denne side.

3. Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?

3. 1. Til formålene nævnt i afsnit 2.1, 2.2 og 2.3 ovenfor og afhængig af din brug af hjemmesiden behandler vi almindelige personoplysninger om dig, eksempelvis:

 • Navn, e-mail og telefonnummer

 • Dit bankkontonummer for vores betaling for services

 • Oplysninger du afgiver i forbindelse med din brug af services. 

 • Oplysninger du afgiver i forbindelse med din kommunikation med os.

 • Oplysninger om din færden på vores platform, herunder IP adresse 

 • Oplysninger indsamlet via cookies i det omfang, du særskilt har samtykket til vores brug af cookies.

4. Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vi deler oplysninger om dig med vores eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. De oplysninger, vi har indsamlet om dig, deles kun i det omfang, det er nødvendigt for at udmønte aftalen med den enkelte samarbejdsrelation:

 • Udbydere, der bistår med teknisk drift af vores hjemmeside, herunder udbydere af hosting-tjenester og løsninger, der understøtter funktionalitet

 • Udbydere, der bistår med markedsføringsaktiviteter og kommunikation med kunder og leverandører

 • Udbydere af analyseværktøjer, der hjælper os med at optimere vores forretning og din oplevelse som kunde eller leverandør

 • Samarbejdspartnere, der bistår med driften af kundeserviceydelser

Disse samarbejdspartnere er databehandlere og behandler i henhold til vores instruks personoplysninger, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af deres aftale med os, og skal behandle oplysningerne fortroligt. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle vores databehandlere.

Vi kan også dele personoplysninger med vores eksterne rådgivere, f.eks. bestyrelsen i Jazzhus Montmartre Fonden, revisorer og advokater, samt offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov.

5. Hvornår overfører vi dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS?

Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS. Det drejer sig om følgende kategorier af modtagere, som er beliggende i USA, Australien og Storbritannien:

 • Udbydere, der bistår med markedsføringsaktiviteter og kommunikation på vores tekniske systemer

 • Udbydere af analyseværktøjer, der hjælper os med at optimere vores forretning og din oplevelse ved brug af vores hjemmeside

 • Udbydere, der bistår med teknisk drift af vores hjemmeside, herunder udbydere af hosting-tjenester og løsninger, der understøtter funktionalitet

Storbritannien er ifølge EU Kommissionens tilstrækkelighedsvurdering, jf. databeskyttelsesforordningens art. 45, et sikkert tredjeland, idet det har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. 

For USA kan vi oplyse, at overførsler til databehandlere i disse lande sker under iagttagelse af gyldige garantier i form af EU Kommissionens standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46. Ønsker du en kopi af standardkontraktbestemmelserne eller en liste over vores nuværende databehandlere og underdatabehandlere, er du velkommen til at kontakte os via kontaktoplysningerne i afsnit 1 ovenfor.

6. Hvor stammer dine personoplysninger fra?

Vi behandler de personoplysninger, du giver os og som indsamles automatisk, herunder via din digitale adfærd (bl.a. cookies) på hjemmesiden.

7. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger så længe, det er nødvendigt. 

7. 1. Oplysninger om dine besøg vil som udgangspunkt blive slettet 2 år efter dit køb i henhold til købelovens reklamationsfrist. Oplysninger kan blive gemt i en længere periode, hvis dette følger af lovkrav, herunder bogføringslovens krav om opbevaring af transaktionsoplysninger i løbende år + 5 år, eller hvis vi kan godtgøre et legitimt behov for at gemme oplysningerne i en længere periode, eksempelvis til fastlæggelse af retskrav. Det samme gælder de oplysninger vi opsamler om dig som leverandør eller som vi opsamler i forbindelse med kommunikation med dig.

Oplysninger, der indsamles til brug for madbestilling vil automatisk blive slettet 30 dage efter besøget.

7. 2. Oplysninger om dig, som bruges i forbindelse med en verserende sag, opbevares indtil sagen er afsluttet. 

7. 3. Om sletning af oplysninger, der stammer fra cookies, henvises til vores cookiepolitik længere nede på denne side.

8. Hvordan kontakter vi dig om ændringer i behandlingen af dine personoplysninger?

Du kan altid følge med i eventuelle ændringer i vores behandling af dine oplysninger via magasin.dk. Vi opfordrer dig til løbende at orientere dig, således at du altid ved, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

9. Hvilke rettigheder har du?

Ifølge databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

 • Du har ret til indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger

 • Du har ret til berigtigelse af dine personoplysninger

 • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger til kun at bestå af opbevaring

 • Du har i visse tilfælde ret til at transmittere oplysninger, dvs. at du kan få dine personoplysninger udleveret eller overført til en anden dataansvarlig

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer, og du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling. Du har altid ret til at trække afgivet samtykke til behandling af personoplysninger tilbage ved at skrive til os på den mail, der er angivet i afsnit 1 ovenfor. Bemærk, at hvis du beder os om at slette dine oplysninger eller trækker dit samtykke til tilmeldte services tilbage, vil det medføre, at visse services ikke kan leveres.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækning. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt og frem.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Cookiepolitik for jazzhus montmartre

Jazzhus Montmartre, Cvr.nr. 32 66 77 16 ejer og administrerer hjemmesiden. Vi benytter Cookies bl.a. for at gøre indholdet relevant for dig. I denne Cookiepolitik kan du finde information om hvad vi benytter Cookies til, hvilke oplysninger vi indsamler og behandler og til hvilke formål. Når du besøger hjemmesiden kan du tilbagekalde eller ændre dit samtykke efter behov. 

Brug af cookies kan medføre behandling af personoplysninger. Du kan læse nærmere om hvordan vi behandler dine persondata i vores privatlivspolitik.

Cookies

En cookie er e lille datafil, der indsamler digitale fodspor om dig, når du færdes online. Cookies bliver gemt på din computer, tablet eller smartphone, når du besøger vores hjemmeside. Der skelnes mellem første- eller tredjeparts cookies. Førsteparts cookies bliver placeret af Jazzhus Montmartre, hvor tredjeparts cookies placeres af en af Jazzhus Montmartres samarbejdspartnere. Nogle cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere optimalt. Andre cookies hjælper os f.eks. med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden. Cookies husker f.eks. om du tidligere har besøgt hjemmesiden.

Når formålet med brugen af den enkelte cookie er opfyldt, slettes den automatisk. I cookiedeklarationen nedenfor kan du se hvor længe hver enkelt cookie bliver gemt hos Jazzhus Montmartre.

Der findes to typer af cookies:

 • Sessionscookies er cookies der slettes så snart du afslutter dit besøg på hjemmesiden.
 • Persistent cookies er cookies der lagres på din enhed med et på forhånd fastsat udløbstidspunkt.

I vores privatlivspolitik kan du læse mere om hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger.

Samtykke

For cookies der ikke er nødvendige for at drive hjemmesiden, kræves dit forudgående samtykke før vi må sætte cookies. For at tydeliggøre hvilke cookies vi bruger, har vi kategoriseret dem i vores Cookiedeklaration nedenfor, så du kan træffe en informeret beslutning om dit valg af cookies. Vi har kategoriseret vores cookies i:

Nødvendige: cookies der hjælper med at gøre hjemmesiden brugbar ved at aktivere de grundlæggende funktioner såsom navigation på siden.

Funktionelle (personaliserede): cookies der gør det muligt at gemme oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på.


Statiske: cookies der hjælper os med at forstå hvordan du som bruger benytter hjemmesiden.

Marketing: cookies der benyttes til at indsamle oplysninger om besøgende på tværs af hjemmesider. Formålet med denne indsamling er at vise annoncer.

På hjemmesiden kan du altid tilbagekalde eller ændre dit samtykke efter behov. 

Hvordan sletter jeg cookies?

Hvis du ønsker at slette cookies der allerede er placeret på din enhed, kan du gøre dette ved at følge nedenstående link, der viser dig hvordan du kan ændre den enkelte browsers indstillinger*:

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
Flash cookies
Apple
Android
Windows 7

Benytter du flere browsere eller enheder, skal du være opmærksom på, at handlingen skal foretages i hver enkelt browser eller på hver enkelt enhed. Husk, at du altid har ret til at få slettet dine personoplysninger hos Jazzhus Montmartre. Dette gør du ved at skrive til info@jazzhusmontmartre.dk

*Bemærk venligst at instruktionerne ovenfor er links direkte til webbrowserproducenten. Jazzhus Montmartre kan ikke stilles til ansvar hvis de ikke fungerer efter hensigten.

Spørgsmål om Cookies

Har du spørgsmål til cookies er du velkommen til at kontakte os på info@jazzhusmontmartre.dk

Har du spørgsmål i forbindelse behandling af persondata, er du velkommen til at kontakte os på info@jazzhusmontmartre.dk

Selve cookiedeklarationen bliver opdateret løbende efterhånden som der sættes nye cookies eller cookies ikke længere sættes.

Du kan altid ændre dine indstillinger ved at trykke på dette link og ændre dine præferencer.

 

Cookiedeklarationen er sidst opdateret d. 01.07.2023

Cookiepolitik
bottom of page