top of page

Emile Parisien Quartet “Let Them Cook"

30.5.24

KL

18.00

English below

Emile Parisien-kvartetten er inspireret af fritænkere som Wayne Shorter eller Ornette Coleman. Men de har deres egen opfindsomhed og måde at prøve noget nyt på, som ikke kan sammenlignes med andre ensembler. Det bliver en aften med jazz som er frisk, hektisk og original; og kalder på alle superlativerne.

Kvartetten har sin egen måde at fortælle musikalske historier og vise sin sprudlende kreativitet og friskhed. Deres succes er ikke kun baseret på ensemblets upåklagelige samspil, men også på hver kunstners unikke kvaliteter. Og Emile Parisien samler høje repræsentanter for franskmændene jazzscene.

Bandet stabler ideerne op i et hurtigt tempo, men koncentrerer sig om at lave deres replikker let forståelig for lytteren. De skal ikke overanstrenge noget enkelt motiv, for de kommer til dem så tykke og hurtige. De går aldrig den enkle vej, og dog kompositionerne, som er alle ved bandmedlemmerne, har opløftende energi, krævende koncentrationsbuer og forbløffende stringens. Disse organiserede jollifications er fulde af uventede finter og pludselige drejninger.

Grænserne mellem komposition og improvisation er kastet til side. Den fantastiske vej ind som disse bandmedlemmer kommunikerer med hinanden og undgår enhver fornuft rutine er en fornøjelse for
erfaring.

English:

In twenty years, the Emile Parisien quartet has played various concerts all over the world. It’s time to
celebrate this.

They got inspired by freethinkers like Wayne Shorter or Ornette Coleman, but their ingenuity and their way to try something new are not to compare with other ensembles.

The quartet has its own way of telling musical stories and to show its exuberant creativity and friskiness. Their success is not just based on the impeccable interaction of the ensemble, but also on the unique qualities of each artist. And Emile Parisien assembles high representatives of the French jazz scene.

The band stacks up the ideas at a fast pace but concentrates on making their lines readily comprehensible to the listener. They don’t have to overwork any single motif, because they come to them so thick and fast. They never go the simple route, and yet the compositions, which are all by the band members, have rousing energy, demanding arcs of concentration, and astonishing stringency. These organized jollifications are full of unexpected feints and sudden twists and turns.

The boundaries between composition and improvisation are cast to one side. The superb way in which these band members communicate with each other and avoid any sense routine is a joy to experience. This jazz is fresh, frantic, and original; and it calls out for all the superlatives.

Date

30. maj 2024

Time

18.00

Doors open

18.00

Price

340 (stud 50% i dør)

Previous concert
Next concert

JAZZ & FOOD

Get the full experience and enjoy a delicious dinner before the concert. This is a concept we offer on Thursday, Friday and Saturday. Order your dinner when you buy tickets.

Read more about our Jazz & Food here.

bottom of page